Zbawienie

Zbawienie to wyzwolenie. Według Biblii pewnym rodzajem wyzwolenia będzie obudzenie wszystkich ludzi ze snu śmierci [przywrócenie do życia], udzielenie im prawdy i postawienie na sąd.[*] O tym mówi choćby 1 List do Tymoteusza 2:4 – „Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”.[**]
Pomówmy jednak o zbawieniu wiecznym, czyli czymś większym.
Kogo Jezus w ten sposób zbawi? W pierwszej kolejności wybranych i wiernych w obecnym czasie, a w drugiej kolejności chętnych ludzi kiedy będzie panował na ziemi jako Sędzia, Kapłan i Król.[***]
Od czego tacy ludzie będą zbawieni? Od kajdan grzechu, błędu, samolubstwa, „obecnego złego świata”, wreszcie – od śmierci wiecznej.
Do czego? Do wolności, prawdy, miłości i życia wiecznego w Królestwie Bożym.
Jest jeden Zbawiciel – Jezus, ale dwa okresy zbawienia:
1 – obecnie – gdy wyzwala on wiernych;
2 – w przyszłości – gdy razem z wiernymi będzie wyzwalał resztę ludzi.

Kto osiągnie ostatecznie WIECZNE zbawienie, życie wieczne? Po pierwsze – wierni i po drugie – posłuszni z ludzi pod panowaniem Chrystusa. Ci, którzy ostatecznie oddadzą się Jemu całkowicie.
Ilu ich będzie? Jaki procent wszystkich ludzi? Tego w Biblii nie widzę.
Czy jest jakaś różnica między zbawionymi z obecnego czasu, a tymi, których Jezus zbawi w przyszłości? Tak, i to duża:
– ci pierwsi musieli wejść przez ciasną bramę i iść wąską ścieżką w trudnych warunkach, gdy zło i grzech miał i ma jeszcze przewagę na ziemi. Mieli być jak przedstawiciele Chrystusa w kraju rządzonym przez szatana. Mają większe i lepsze obietnice w Biblii. Wzniosą się wyżej i bliżej Pana Jezusa;
– ci drudzy pójdą drogą świętą, gościńcem świętości (por. Księga Izajasza 35:8), będą mieli wiele pomocy w czynieniu dobra od Jezusa i wiernych. Obietnice mniejsze, ale wystarczające i piękne: życie wieczne na ziemi, w doskonałym stanie i wśród wielu Bożych błogosławieństw (przywrócony raj na całej ziemi).

_______________
[*] Słowo 'sąd’ (gr. krisis), użyte np. w Ewangelii wg Jana 5:29, oznacza proces przyprowadzania ludzi do doskonałości. Będzie to inaczej mówiąc RESOCJALIZACJA ludzkości. Ostateczny wyrok będzie indywidualny dla każdego człowieka.

[**] Wyjaśnienie 1 Listu do Tymoteusza 2:4 znajdziesz tutaj. Właściwie werset ten można przetłumaczyć: „Bóg postanowił, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”:

[***] Najwierniejsi święci (z Boskiego punktu widzenia) będą wtedy sędziami, królami i kapłanami razem ze swoim Panem – Jezusem. Lecz to Jezus na zawsze będzie Panem, a ponad wszystkimi na zawsze pozostanie Bóg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *