Wykłady brata Piotra Ozimka

Na stronie BadaczeBiblii.pl umieściliśmy już sobotni wykład o dozwoleniu zła. Nasz gość, Piotr Ozimek ze zboru w Tychach, podkreślił, że zło, grzech i niedoskonałość na Ziemi nie będą wieczne.

Temat miał swoją kontynuację na niedzielnym nabożeństwie. Spośród wielu proroctw biblijnych przedstawione zostały dwa mówiące o nadchodzących czasach panowania Chrystusa.

Pierwszy wykład nosi tytuł PROROCTWO NA WIEK TYSIĄCLECIA i omawia 25. rozdział Ksiegi Izajasza. Ten fragment Pisma Świętego opisuje czas w historii, gdy obecne rządy świata i powiązane z nimi systemy religijne mają ulec pod naporem obejmującego władzę – Jezusa i Jego wiernych.

Werset 1 – „PANIE, ty jesteś moim Bogiem; będę cię wywyższać i wysławiać twoje imię, bo uczyniłeś cudowne rzeczy; twoje postanowienia, z dawna powzięte, są wiernością i prawdą.”

Między innymi myślami omówiono też co oznacza wysławianie imienia Bożego. Nie chodzi w nim tylko o podkreślanie jakie jest imię własne Boga (lub to czy wypowiadamy je w formie „Jahwe” czy „Jehowa”). Mamy przede wszystkim wielbić i czcić to wszystko, co kryje się za Bożym imieniem, a więc m.in. jego: naturę, charakter, reputację, plan i autorytet.

Posłuchaj (Proroctwo na Wiek Tysiąclecia, Piotr Ozimek, 24.11.2019):

______

Drugi wykład to PROROCTWO W CZASIE WYPEŁNIANIA, a więc Księga Abakuka 3:17-19. Czy to, że nie wszystko w Bożym planie rozwija się w taki sposób i w takim tempie, jak może byśmy tego chcieli, sprawia, że powinniśmy się zniechęcić? Nie taka była postawa proroka!

„Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach; Ja jednak będę się radował w PANU, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Pan BÓG jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań, i sprawi, że będę chodzić po wyżynach.”

Posłuchaj (Proroctwo w czasie wypełniania, Piotr Ozimek, 24.11.2019):

______

Więcej nagrań w zakładce Wykłady audio/wideo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *