Uroczystość Pamiątki

Uroczystość Pamiątki śmierci Pana Jezusa Chrystusa w zborze w Bydgoszczy. Nagranie obejmuje wykład oraz samą uroczystość Wieczerzy Pańskiej:

„Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom.”
„Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.”
„On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.”
„A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.”
„I jak wszyscy w Adamie umierają, tak też wszyscy w Chrystusie będą ożywieni.”
„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.”
„Tego bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, nie uważał bycia równym Bogu za rzecz, którą zamyślał przywłaszczyć sobie; lecz przeciwnie, wyniszczył samego siebie. Przyjąwszy kształt niewolnika, po staniu się podobny ludziom i po znalezieniu się postawą jako człowiek, poniżył samego siebie, po staniu się posłusznym, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.”

Pismo Święte, Nowy Testament

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *