Uczyń wszystko prostym

Brat Hedman w swoim biurze.

Ciekawa rada, której udzielił kiedyś brat Bernard W. Hedman (1924-2004):

„Pastor Hedman pozostanie w naszych sercach jako bardzo miłująca osoba, zdolna do kierowania pracą ŚRM przez ponad 18 lat. Dla mnie był starszym bratem (choć nie w latach), zawsze gotowy do pomocy. Kilka lat temu podał mi sugestię, która jest bezcenna: Uczyń wszystko prostym, jeśli chcesz zostać zrozumianym. Niech Bóg błogosławi jego pamięć.”

– brat James Shaw (Oklahoma)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *