Tajemnice Wielkiej Piramidy

Nagranie wykonane 3 czerwca 1995 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Jan Ryl z Wrocławia przedstawia na slajdach niezwykłe cechy tzw. piramidy Cheopsa czyli Wielkiej Piramidy w Gizie (obecnie w Kairze). Przepraszamy za niską jakość techniczną nagrania.

Wielka Piramida kryje w sobie wiele tajemnic, które umieszczają ją na szczycie listy siedmiu cudów świata starożytnego. Wszystkie pozostałe z tych cudów legły w gruzach, Wielka Piramida wydaje się jednak nieśmiertelna.

Do budowy piramidy w Gizie użyto 2 mln 300 tysięcy bloków kamiennych o wadze od 2 do 400 ton jeden. Z kamieni użytych do budowy Wielkiej Piramidy możliwe byłoby wybudowanie muru o wymiarach 1,3 m wysokości i 30 cm szerokości otaczającego całą Francję.

To jednak dopiero początek. Położenie Piramidy wyznacza środek powierzchni lądowej Ziemi. Zarówno na jej południku (31 stopnia), jak i szerokości geograficznej (30 stopnia) jest więcej lądów niż na jakimkolwiek innym południku i szerokości geograficznej naszego globu. Jej orientacja w stosunku do rzeczywistej astronomicznej północy jest odchylona tylko o 5 minut w kierunku zachodnim. Wiele tysięcy lat temu do takiego usytuowania Piramidy potrzebna była wiedza o całym świecie, która w tym czasie nie była dostępna człowiekowi.

Niektóre inne współmierne proporcje pomiędzy wymiarami Piramidy i Ziemi, jakie zostały odkryte, obejmują kulisty kształt Ziemi, stosunek powierzchni lądów do oceanów, średnią gęstość i masę objętościową Ziemi, nachylenie ekliptyki, długość miesiąca kalendarzowego itp.

Skąd budowniczowie Wielkiej Piramidy wiedzieli o tym wszystkim? Jakie jest jej pochodzenie? Jaki jest związek tej piramidy z wiarą chrześcijańską? Zachęcamy do wysłuchania wykładu!

Więcej na tematy biblijne: www.badaczebiblii.pl

2 thoughts on “Tajemnice Wielkiej Piramidy”

  1. We are glad to receive these wonderful bibilical topics. But we could not enjoy this fully.If the topics are published in written format in english it will be much more beneficial for us who are not known the polish.Anyhow thank you brothers .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *