Wykład do nominacji starszych i diakonów

Pan Jezus uznaje zgromadzenie wierzących i oddanych Mu braci i sióstr jako swoje narzędzie decydujące. Wszystko w zborach ma się jednak odbywać godnie i według odpowiedniego porządku (1 Koryntian 14:40). Dlatego i z powodu bezpośrednich wskazówek Pisma Świętego co roku przeprowadzamy wybory sług zborowych, a w tym starszych i diakonów. Podawanie kandydatur (czyli nominacje) przeprowadzamy Czytaj dalej…