Pokój z Bogiem i pokój Boży

Jest taka tradycja, żeby na rozpoczęcie rozważań podać tekst przewodni i niech nim zatem będzie Kol. 3:15 Kol 3:15 „(15): A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. [UBG]” Ten sam tekst w innym tłumaczeniu „(15): A pokój, który pochodzi od Chrystusa, niech kieruje sercami Czytaj dalej…

Co to znaczy być usprawiedliwionym z wiary?

Rozważmy List do Rzymian 5:1 jako główny werset biblijny: „Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Być usprawiedliwionym z wiary to znaczy być doprowadzonym do pokoju z Bogiem. Trzeba podjąć dwa kroki, aby zdobyć ten upragniony stan: Pierwszy krok to pokuta za grzechy (Dzieje Apostolskie 26:20, [1]). Warunek Czytaj dalej…

Ktoś na kim możesz polegać

Śpisz spokojnie, bo jest ktoś, na kim możesz polegać… – bliska osoba, firma ubezpieczeniowa, bank… Co powie człowiek wierzący? Psalm 62:1 –  „Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie.”; Psalm 4:9 – ,Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam”. Jaki jest Bóg? On: jest prawdziwym, Czytaj dalej…