Słów kilka o Duchu Świętym

Skupimy się na temacie natury i istoty Ducha Świętego, jego boskości i osobowości – czy jest osobą i Bogiem. Źródła: E 15 – Chrystus-Duch-Przymierza , Paul S. L. Johnson P 5 – Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Charles T. Russell Jeden Bóg i jeden Pan, Arkadiusz Wiśniewski ( uwzględniająca w/w pozycje) Słowa i ich znaczenia: Czytaj dalej…

Dech żywota

Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żyjącą. (Rodzaju 2:7) BIBLIA NIGDZIE NIE NAUCZA, że w chwili śmierci człowiek staje się istotą duchową. Ta doktryna jest jednym z pierwszych błędów, jakich nauczano; jej autorem jest szatan – a to jest gwarancją błędu. Czytaj dalej…

„Bądźcie napełnieni Duchem” (Efezjan 5:18)

Na początku naszego tematu postawmy sobie pytanie: co to znaczy, że mam być napełniony Duchem oraz czy jestem napełniony Duchem? Zapraszamy do wysłuchania wykładu pt. Bądźcie napełnieni Duchem, wygłoszonego w naszym zborze przez brata Zbigniewa Ryla w niedzielę, 2 czerwca 2013 roku. (Niestety nagranie zaginęło 🙁 … Ale mamy poniżej treść wykładu…) List do Efezjan Czytaj dalej…