Kłótnia z Bogiem

Czy można kłócić się z Bogiem? U Izajasza 1:18 czytamy, że Bóg mówi: „wiedźcie ze mną spór”. Z drugiej strony, apostoł Paweł napisał do Rzymian (9:20): „Człowieku, kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem?”. Jak to jest? Doświadczenie w badaniu Biblii i intuicja człowieka wierzącego mówią nam, że w Słowie Bożym nie ma żadnych Czytaj dalej…