Wielkie odstępstwo – jak się rozwijało?

„Kiedy wielkie odstępstwo na początku chrześcijańskiej ery zgasiło nadzieję Kościoła co do powrotu naszego Pana, jako czasu połączenia się wiernych z Nim i panowania nad ziemią, na korzyść poglądu o nawróceniu świata i panowaniu nad nim przed powrotem Jezusa, utorowało to drogę napływowi szerzącej się w Kościele światowości. Ta wypaczona nadzieja sprawiła, że jej orędownicy Czytaj dalej…

Nagroda za nieprzyjęcie znamienia bestii

To trzeci i ostatni z serii wykładów na temat znamienia bestii z Objawienia 13:16-18. Tym razem zajmiemy się wersetami traktującymi o nagrodzie dla tych, którzy tego znamienia nie przyjęli. Dwa poprzednie to „Znamię i liczba bestii” oraz „Konsekwencje przyjęcia znamienia bestii”, z których warto przypomnieć, że: obraz bestii (połączony protestantyzm w Światowej Radzie Kościołów, powstałej Czytaj dalej…

Znamię i liczba bestii

Słowo „znamię, znak” może odnosić się do różnych rzeczy: odcisku na piasku, blizny na ciele, rysunku na tkaninie czy znaku firmowego na produkcie. Nas interesuje biblijne użycie słowa „znamię” w Księdzę Objawienia, rozdział 13, które od wieków rozbudza wyobraźnię chrześcijan. Znamię wiążę się z antychrystem, ale co dokładnie oznacza i kto lub co jest tym Czytaj dalej…