Siostra Helena Grzesik

Misterium Pamięci „Ocalone Losy”. Upamiętnienie zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Helena Grzesik była jedną z osób pamiętających te wydarzenia, które dzieliły się swoimi przeżyciami z młodzieżą.*

17 grudnia 2021 r. snem śmierci zasnęła siostra Helena Grzesik, żona brata Juliana Grzesika. Miała 96 lat. Na naszej stronie znaleźć można kilka wspomnień o pracy, której siostra Helena dokonała wraz z mężem na rzecz krzewienia Prawd Biblii.

Siostra Grzesik zapamiętana została jako niezwykle pogodna i zaangażowana chrześcijanka, otwarta na innych ludzi, niezależnie od ich poglądów, statusu społecznego czy wyznania. Była też realnym urzeczywistnieniem słów które Bóg wypowiedział do Adama: „uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Siostra Helena była właśnie taką odpowiednią pomocą dla swojego męża.

Jak wspominają współbracia i znajomi: 

Gabriel: „Była to wierna i dzielna „Boża przemytniczka”, przez dziesiątki lat służąca Panu i braterstwu, przecierająca niektóre szlaki na Wschodzie. Kto nie zna – zachęcam to zapoznania się choćby z tą książką, gdzie wielokrotnie jest wymieniona także jej służba:

Czekamy na zmartwychwstanie!”

Jerzy: „To moja Ciocia. Gdzie mogła zawsze czyniła wszystkim dobro.Zawsze z uśmiechem na twarzy. To Ona przecierała drogę na Wschód pierwsze podróże w latach 60 XX wieku.Zawsze stała wiernie przy boku męża i była dla niego największą podporą. W momencie kiedy przyjechali po nią ratownicy medyczni Pierwszą rzeczą o którą mnie poprosiła to abym im dał zestaw ulotek które miała zawsze w takim pudełku o Bogu. Ostatnio pracowali oboje na rzecz mesjańskich Żydów. Niech dobry Bóg ma ją w swojej pamięci”

Dawid: „Pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłem ją na konwencji w Suścu (w sensie „ze świadomością, kto to”). Pamiętam, że wzięła udział w zebraniu świadectw, i wydała bardzo poruszające świadectwo. Zapamiętałem również, że wtedy wciąż nazwisko Grzesik było wypowiadane przyciszonym głosem. Myślę że przyjdzie czas, gdy będzie wypowiadane głośno i wyraźnie, Pan zna najlepiej serca wszystkich swoich dzieci. Do zobaczenia w zmartwychwstaniu! Wyrazy współczucia dla najbliższych.”

Wiktor: „Rozmawialiśmy z Siostrą Heleną Grzesik na początku 2021 r. i była w niej gorliwość i energia jaką spotyka się głównie u takich osób, które dopiero co poznały prawdę i ją bardzo pokochały. Opowiadała o różnych możliwościach służby, na przykładach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lublinie. O tym, jak piękna jest nadzieja Królestwa i żeby o tym mówić, żeby się tym dzielić. To było jej życie.”

Pogrzeb siostry Heleny zaplanowany jest na 30 grudnia 2021 r., godz. 14.00, na Cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie.

Brat Julian Grzesik także bardzo ciężko choruje, jest w szpitalu. Łączymy się z nim i z całą jego rodziną w modlitwach.

______
Zobacz inne świadectwa.

* Komentarz do zdjęcia: W Lublinie Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” prowadzi różne akcje, mające na celu dokumentowanie historii. To zdjęcie pochodzi z 2013 roku kiedy „odbyło się wydarzenie artystyczne Misterium Pamięci „Ocalone Losy”, które było kontynuacją Misterium zrealizowanego 17 marca 2012 roku w związku z 70. rocznicą rozpoczęcia Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Wzięli w nim udział ocaleni z Zagłady Żydzi – mieszkańcy Lublina oraz ich potomkowie z Izraela, USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Misterium Pamięci „Ocalone Losy” 2013 było formą upamiętnienia 70. rocznicy zakończenia Akcji Reinhardt w Lublinie, której ostatnim etapem była egzekucja ponad 18 000 żydowskich więźniów Majdanka 3 listopada 1943 w ramach Akcji Erntefest. Wzięli w nim udział Świadkowie Historii – mieszkańcy miasta pamiętający okres niemieckiej okupacji i Zagładę ludności żydowskiej. Świadkowie Historii przekazali pamięć o tamtych wydarzeniach lubelskim uczniom z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie. W przestrzeni Ośrodka zostało przygotowanych kilkanaście miejsc, w których świadkowie zagłady lubelskich Żydów opowiadali o wojennych wydarzeniach młodym ludziom. Każda z tych historii została zarejestrowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.