Radość

Archiwalny wykład brata Piotra Skrobana, Altleiningen, 18.10.2003 r.

„Szczęśliwi ludzie to rzadko ci najbogatsi lub najpiękniejsi. Ludzie szczęśliwi to ci, którzy nie są uzależnieni od przyjaciół i wskazówek; od wpływów i bodźców zewnętrznych. Ludzie radośni to tacy, którzy potrafią cieszyć się zwykłymi sprawami życia. Oni nigdy nie tracą czasu na myśli, że inne pola mogą być bardziej zielone niż ich własne. Cieszą się chwilą. Cieszą się z tego, że mają jakąś pracę, że mają rodzinę i w ogóle ze wszystkich rzeczy, które ich otaczają. Oczy ludzi, którzy są radośni, skierowane są na rzeczy, które ich otaczają. Ich oczy są szeroko otwarte, to oczy pełne współczucia. Te oczy mają takie właściwości, by kogoś miłować.

Aby być radosnym na tej ziemi, trzeba pogodzić się z życiem takim, jakim ono jest. Musisz zawrzeć pokój z pracą, którą na co dzień wykonujesz. Zawrzeć pokój z ludźmi, którzy Cię otaczają. Zawrzeć pokój z ludźmi, którzy mają różne błędy i słabości. Musisz cieszyć się z Twojego męża lub z Twojej żony, nawet jeżeli zdajesz sobie sprawę, że nie jest on (ona) takim idealnym. Musisz pogodzić się z tym faktem, że Twój portfel ma pewne granice. Musisz pogodzić się ze swoim wyrazem twarzy, który wygląda tak, jak wygląda, na co nie masz wpływu. Musisz zawrzeć pokój z tym, co posiadasz, nawet jeśli Twoi sąsiedzi posiadają o wiele więcej.

Jezus powiedział: Nie martwcie się o jutrzejszym dzień, bo jutrzejszy dzień sam się o siebie zatroszczy. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam przydane. Nie martw się o jutrzejszy dzień. Jutro ma już pewien sens, tak jak dzisiejszy dzień ma swój sens. Bóg juz troszczy się o to, by nasz dzisiejszy dzień miał dla nas sens, nawet jeżeli my nie zawsze potrafimy zobaczyć sens tego dzisiejszego dnia. Musimy przysłuchiwać się temu, co Bóg chce do nas powiedzieć. Szukajcie najpierw Boskiego świata i Boskich spraw. A to wszystko inne zostanie wam dane.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *