Poświęcenie

„To JEDNO czynię” świętego Pawła (List do Filipian 3:13) to dobre podsumowanie tematu poświęcenia. Święci stawali się świętymi, bo potrafili skupić się na jednym celu.

Dla nas, chrześcijan XXI wieku, główny problem to chyba wielka dawka 'rozpraszaczy’ i innych projektów w naszym życiu. Bez skupienia na Chrystusie nasza wiara słabnie, a wtedy dzieje się to, o czym pisał już apostoł Jakub:

„Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach.” (List Jakuba 1:8)

Czy warto uczynić Boga 'numerem 1′ w swoim życiu? A jeśli tak – to w jaki sposób to zrobić?

Na temat poświęcenia zastanawiają się wspólnie Wiktor ze zboru w Bydgoszczy i Sławek z „Rozmów o Biblii”. Zachęcamy do wysłuchania nagrania:

Temat został szerzej omówiony w serii wykładów pt. „DROGA DO ZBAWIENIA”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *