Pieczęć Boga Żywego

Czym jest pieczęć Boga Żywego? – zapytała nas jedna z Czytelniczek.

„W Chrystusie także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.”
– Efezjan 1:13

„I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.”
– Efezjan 4:30

Oba te fragmenty mówią nam, że to Duch Święty jest pieczęcią, którą pieczętowany jest lud Boży. Wobec wierzących mają miejsce dwa pieczętowania:

(1) pieczęć na czole, tj. udzielenie im takiej znajomości prawdy, która umożliwiła im opuszczenie Babilonu lub świata i przyjście do ludu Bożego, o której mówi np. Księga Objawienia 7:2-8; oraz

(2) pieczęć na sercu, wspomniana w 2 Liście do Koryntian 1:22; Efezjan 1:13; 4:30. Pieczęć w drugim znaczeniu – na sercu – daje pewność i bezpieczeństwo w Chrystusie, a także wzmocnienie wiernych w szczególnej łasce i relacji z Bogiem.

Trwanie pod mocą obu tych pieczęci, w duchu i w prawdzie, a zwłaszcza w duchu (w czystości intencji i uczuć serca) zapewnia ludowi Bożemu zwycięstwo i nagrodę w Królestwie Bożym.

***

Temat rozwijamy w nagraniu pt. Czy masz pieczęci Boga Żywego?

 

1 thought on “Pieczęć Boga Żywego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.