Oferta życia wiecznego dla każdego człowieka – nagranie wykładu

Czy to możliwe, że Bóg skazał na śmierć i męki miliardy niewinnych ludzi? Czy jest nadzieja dla naszych bliskich, którzy umarli? Apostoł Paweł napisał, że Jezus zaznał śmierci za każdego człowieka. Spróbujmy przy otwartej Biblii zastanowić się, co to znaczy.

Zachęcamy do wysłuchania nagrania wykładu wygłoszonego przez mówcę biblijnego Dariusza Drzewieckiego w Bydgoszczy, 12 października 2019 r.

SLAJDY Z PREZENTACJI + SZKIC WYKŁADU

Slajdy 1 i 2 – Czy mamy życie wieczne?Slajd 3 – Czym jest fakt naszego istnienia, pojawienia się, obserwowania rozmaitych bytów. Jest to wytwór ewolucji czy jakiś ślepy przypadek spowodował że powstała ich tak wielka różnorodność? Rozum i fakty wskazują jednoznacznie że życie na ziemi i w innych miejscach musiał zaprojektować ktoś inteligentny, ktoś niesamowicie mądrzejszy niż człowiek .Tę istotę wielu nazywa Bogiem.


Slajdy 4, 5 i 6
Życie wieczne – stan istnienia, zakładający możliwość życia na pewnych warunkach nazywamy życiem wiecznym a więc pewien dar, który dostaje człowiek: możliwość istnienia w nieskończoność przy zachowaniu pewnych warunków to jest życie wieczne.
Czy życie wieczne może trwać w nieskończoność? Kiedy będzie się przestrzegać wymagań tego, który dał takie prawa (więc twórcy), istnieje możliwość życia do nieskończoności.
Nieśmiertelność to także stan w którym można żyć bez końca z jednym wyjątkiem, że posiadającego atrybut nieśmiertelności nie można pozbawić życia, więc nieśmiertelność to stan w którym śmierć jest niemożliwa taka jest różnica…Slajd 7 – Biblia jako list od Boga do człowieka z pewnymi informacjami. Księga niełatwa, niektórym wydaje się, że to tylko opowieści, historie, genealogie, ale nic bardziej mylnego. Zamknięta tam są wielkie tajemnice, które zawarł Bóg.

Slajd 8 – W 1 Księdze Mojżeszowej wielki Stwórca opisuje powstanie życia. Pierwszy i drugi rozdział tej księgi opisuje powstanie życia roślinnego zwierzęcego, a w drugim rozdziale, 7 werset:
„Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.”
Nie przesłyszeliście się. Człowiek nie otrzymał duszy, ale stał się duszą. Taki jest precyzyjny opis Biblii. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i Bóg postanowił wyposażyć tego człowieka w możliwość życia bez końca życie wieczne pod pewnymi warunkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *