Odnowienie

List do Tytusa 3:5 – „Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.”

***

Wykład noworoczny 2022 dla zborów Pana w Rybniku i w Bydgoszczy wygłosił brat Bogdan Kwaśniewski.

Wykład zachęca do odpowiedzenia sobie na pytanie ze starej protestanckiej pieśni: „Czy wszystko dobrze z moją duszą?”. Słowami Johna Edgara, badacza Pisma Świętego ze Szkocji, mówca zaprasza: „Codziennie odnawiajcie śluby sobie poświęcenia!”. 

Czasami w życiu duchowym może przydarzyć się choroba, słabość lub duchowy sen. Apostoł Paweł wzywał braci: „Obudź się, który śpisz i powstań od umarłych”.

Gdy zastanawiamy się, skąd bierze się bałagan w mieszkaniu, odpowiedzieć można, że sam się robi. A chwasty w ogródku? Same rosną. Nie trzeba się bardzo brudzić, żeby stać się brudnym – wystraczy przestać się myć. Nie trzeba też się poddawać. Wystarczy, że przestaniemy walczyć z sobą. Dalej: nie wystarczy raz się umyć, ani też raż raz wygrać bitwy czy raz wyplewić ogródka. Potrzeba wytrwałości w chrześcijańskim życiu. Chrześcijanin nie musi robić złych rzeczy, żeby ponosić duchowe straty. Zagrożeniem dla nas jest zaniedbanie się.

Są różne zaniedbania, które mogą odpowiadać 7. krokom, które w swoim życiu i poświęceniu podejmował Pan Jezus, i które i my powinniśmy podejmować, jak. zapieranie się samych siebie, badanie, praktykowanie i głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, czuwanie i gotowość do znoszenia zła.

Według Edmunda Burke’a: „Aby zło zwyciężyło, wystarczy, by dobrzy ludzie nic nie robili.”

Lud Boży ma być na ciągłym stand-by (ma być gotowy do użycia przez Pana w każdym momencie życia). Nasz problem to zapominanie o tym, zapominanie o wielkim odkupieniu i naszej w związku z tym odpowiedzialności.

Jakuba 1:23-24 –
„Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.”

Lustrem jest Słowo Boże. Nie należy od niego odchodzić. Jednak inny problem może wynikać z rutyny. Manna, badania beriańskie, to wszystko dobre, ale jak do nich podchodzimy? Czy poszukujemy „pierwszej miłości” i staramy się nie pozwolić, by ona zgasła?

2 Kor. 5:17 – „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe”

2 Kor. 4:16 – „Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień.”

„Z dnia na dzień” w tym fragmencie oznacza pewien proces. Chrześcijanin według Psalmu 1 powinien wzrastać jak drzewo. Obyśmy wszyscy mogli w tym kolejnym roku odnawiać się, wzrastać i duchowo owocować.

1 thoughts on “Odnowienie”

  1. Temat bardzo budujący i uniwersalny . Poświęcony chrześcijanin będący nawet w różnych denominacjach może odnieść wielkie korzyści w swoim budowaniu się w wierze a tym samym skorzystać z wielu zachęt do dalszego swojego rozwoju duchowego. Dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *