Niech żywcem zstąpią do piekła

Proszę wytłumaczyć słowa Dawida: „Niech śmierć ich zaskoczy, niech żywcem zstąpią do piekła, bo w ich domach i wśród nich mieszka zło” (Psalm 55:16). Zdaje się, że uczy to o piekle dla bezbożnych? Wygląda też na to, że Dawid nie okazywał wiele miłości wrogom.

Hebrajskie słowo przetłumaczone tu na piekło to szeol. Pojawia się ono w Starym Testamencie 65 razy. W języku polskim tłumaczone jest na „grób”, „piekło”, a także „dół”. Oznacza ono niebyt – nieświadomy stan śmierci, w którym nie ma mądrości, umiejętności ani pracy.

Księga Koheleta 9:10 – „Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie [hebr. szeol], do którego zmierzasz.”

(Zobacz też: Ijoba 14:21, Psalm 6:5; Izajasza 38:18)

Tak dobrzy jak i źli ludzie idą do szeolu: Jakub powiedział, że tam pójdzie (Rodzaju 37:35), Ijob prosił Boga, by został tam ukryty (Ijoba 14:13), a poszedł tam również Jezus.

Dawid proroczo mówi za Jezusa: „Bo nie zostawisz duszy mojej w piekle” (Psalm 16:10) Inaczej mówiąc: „Nie zostawisz mnie w szeolu”. Możemy to porównać z Dziejami Apostolskimi 2:27, gdzie tę samą sprawę tłumaczy Piotr. Greckie słowo przetłumaczone na „piekło” to tutaj hades czyli grecki odpowiednik szeolu.

W Psalmie 55 Dawid opowiada o uczynkach ludzi bezbożnych i modli się, by wkrótce pomarli, tak by przestali już czynić złe rzeczy. Gdyby Dawid modlił się, aby poszli oni do miejsca tortur, to pokazałoby to faktycznie straszny stan jego umysłu. Nie dziwi więc, że niepokoi to osobę, która zadała nam to pytanie.

Dodajmy do tego, że gdyby wydawało się to złe w charakterze Dawida, byłoby to o wiele gorszym, gdyby Bóg Biblii przygotował takie miejsce wiecznych tortur, jak nauczają niektórzy. Wydaje się, że to teologia z ciemnych wieków jest temu winna, bo Jahwe, Dawid i Paweł są w tej sprawie jednomyślni. Ten ostatni napisał:

„Bodajby byli odcięci ci, którzy was niepokoją” (Galatów 5:12)

To znaczy: niech umrą; Bóg także powiedział o Sodomie i Gomorze: „Były wyniosłe i popełniały obrzydliwość przede mną. Dlatego usunąłem je, jak uważałem za słuszne” (Ezechiela 16:50).

Kluczem do zrozumienia tego jest fakt, że czas próby świata dopiero ma nadejść. Wtedy wszyscy zostaną wzbudzeni z grobów, przywróceni z szeolu, a potem poznają Boga i Jego Prawdę pod sprzyjającymi warunkami.

————–

Kilka fragmentów Biblii na ten temat:

„Nie będą wyrządzać krzywdy ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie napełniona poznaniem PANA, tak jak wody okrywają morze.” (Izajasza 11:9)

„I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi PAN. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę.” (Jeremiasza 31:34)

„Ale w ostatecznych dniach stanie się, że góra domu PANA będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, a narody do niej popłyną. I wiele narodów przybędzie, mówiąc: Chodźcie, wstąpmy na górę PANA, do domu Boga Jakuba, i będzie nas nauczał swoich dróg, a my będziemy chodzili jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo i słowo PANA z Jerozolimy.” (Micheasza 4:1-2)

„Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1 Tymoteusza 2:4)

Psalm 136

————–

Wykłady na ten temat: 
Co to jest dusza według Pisma Świętego
Czym jest piekło według Biblii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *