Nadchodzące błogosławieństwa ludzkości

Rozważaliśmy dziś na nabożeństwie online bardzo ciekawy wiersz, który wiele mówi o panowaniu Chrystusa. Każdy wers nawiązuje do jednej z obietnic Słowa Bożego:

NADCHODZĄCE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA LUDZKOŚCI

Pan za każdego śmierci skosztował,          Żyd.2:9
Pan umarł za nas tylko raz;         Rzym.6:9
Bóg pragnie wszystkim dać zbawienie,         1 Tym.2:4
Gdy Restytucji przyjdzie czas.         Dz.Ap.3:21

Gdy zmarli Pański głos usłyszą,         Jan 5:28,29
Gdy śpiących w prochu Pan ocuci;         Dan.12:2
Wyda umarłych śmierć i piekło,         Obj.20:13
Gdy Pan wzbudzenia hasło rzuci.         Iz.26:19

Błogosławiącym świat nasieniem,         Dz.Ap.3:25
Pan, co udzieli nam światłości;         Jan 1:9
Poznają Pana wielcy i mali,         Jer.31:34
W sądzie uczącym sprawiedliwości         Iz.26:9

Każdy, kto głosu nie usłucha,         Dz.Ap.3:23
Oblubienicy głosu i Ducha,         Obj.22:17
Śmierć wtórą w wieczność odziedziczy;         Obj.21:8
Kto nie zna Syna, nie ma życia.         1 Jana 5:12

Kto z wiarą żyje, ten trwa na wieki,         Jan 11:26
Gdyż prosta będzie dlań droga;         Iz.35:8
Duch Pański spłynie na wszelkie ciało,         Joel 2:28
Uciecze żałość i trwoga.         Iz.35:10

Szatan związany na lat tysiąc,         Obj.20:2,3
Ludzkość w karaniu srogim,         Ps.89:33
To Pan wybawia z ręki grobu,         Oz.13:14
Przywraca harmonię z Bogiem.         Obj.21:3

Bóg tworzy nową ziemię i niebiosa,         Iz.65:17
Które napełni wieczna chwała Pana;         4 Moj.14:21
W nich Boska sprawiedliwość mieszka,         2 Piotra 3:13
Łask Bożych wielkość wszystkim będzie znana.         Ps.97:6,7

Nikt już nie powie – jestem chory;         Iz.33:22,24
Przeminie smutek, boleść, łzy;         Obj.21:4
Zasiada Pan na tronie chwały;         Mat.25:31-40
Panuje Król – lud władcę czci!         Obj.21:22-26

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *