Miłość – wykład z 1 Listu do Koryntian 13 (Hymn o miłości)

„Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.” (William Wordsworth)

„Bo miłość to bycie do dyspozycji, to gotowość do tego, by usłużyć, pomóc, przydać się, zaopiekować się. To chęć, by być potrzebnym.” (Mieczysław Maliński)

„Należy kochać wszystkich ludzi ? nie wyłączając najbliższych.” (Jacek Wejroch)

„Należy w imię wielkiej miłości praktykować drobną życzliwość.” (Henryk Elzenberg)

„Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością.” (Albert Schweitzer)

„Miłość jest jedynym skarbem, który mnoży się przez podział, jest jedynym darem, który powiększa się przez rozdawanie, jest jedynym przedsięwzięciem, w którym im więcej się wydaje, tym więcej się zyskuje.”

„Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów.” (1 Piotra 4:8)

„Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości.” (Kolosan 3:14)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *