Koronawirus a proroctwa Biblii

Wybuch koronawirusa zwiększa niestabilność, którą proroctwa zapowiadają dla naszych czasów. Postępująca pandemia wpędza nas w ogólnoświatową panikę, powoduje ogromne spadki na giełdzie i nieprzewidywalną przyszłość gospodarczo-polityczną świata. Koronawirus to nowy punkt na liście przerażających wydarzeń, które dzieją się obecnie na świecie – „Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi” (Łukasza 21:26)

To prawda, że strach o nas samych i o bezpieczeństwo naszych bliskich może być próbą naszej wiary. Niepokój narasta jeszcze bardziej, bo przerażające informacje krążą teraz po świecie z prędkością błyskawicy. Żywe obrazy w telewizji i w internecie mocno dotykają serc i wielu zdezorientowanych chrześcijan zadaje pytanie: „Dlaczego Boże?” Jednym z najczęściej poszukiwanych wersetów biblijnych w internecie jest obecnie Księga Jozuego 1:9 – „Bądź mężny i mocny! Nie bój się i nie lękaj”.

Bóg rozumie, gdy wołamy o odpowiedź, On ma najlepsze myśli o nas. Sprawia jednak, że każde doświadczenia – nawet te, które wstrząsają naszą wiarą – stają się okazją do nauki i rozwijania głębszej, mocniejszej wiary. „Wierzę, Panie! pomóż mi w moim niedowiarstwie” (Marka 9:24).

Pierwszy krok, by wzmocnić naszą wiarę, to zrozumienie, że żyjemy w czasach końca, a ogólnoświatowe kłopoty zostały w Biblii zapowiedziane (Daniela 12:1-4). Świadomość, że te rzeczy zostały przepowiedziane, powinna nam dać silny fundament, na którym można budować. Bóg realizuje swój plan, a obiecane w Jego Słowie zakończenie będzie wspaniałe. „Wstrząsnę wszystkimi narodami, i spełni się pragnienie wszystkich narodów; i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan … i miejsce to obdarzę pokojem” (Aggeusza 2:7,9)

Kolejny krok niezbędny w budowaniu wiary to dobre poznanie Boskich planów i zamierzeń, by zrozumieć, dlaczego zło i tragedie zostały dozwolone oraz w jakim kierunku zmierza Boski plan zbawienia. Mamy dla Was kilka linków i nagrań, które mogą pomóc: Dlaczego Kochający Bóg dozwala na klęski? (html), Dozwolenie na zło i jego związek z Boskim planem (pdf).

„Gdy się to zacznie dziać [Pan Jezus wymieniał m.in. strach i epidemie] patrzcie i podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża odkupieniie wasze… Wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże.” (Łukasza 21:20,31)

Jak nastanie pokój

Tysiącletnie panowanie Chrystusa. Kiedy? Nad kim? Jak?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *