Jesteście listem Chrystusowym

Czym jest ten list pisany na naszych sercach przez ducha świętego? Czy jest to znajomość chronologii? Czy jest to umiejętność roztrząsania i objaśniania różnych typów i figur? Czy jest to zdolność rozgryzania twardych, teologicznych orzechów odnośnie rozmaicie rozumianych ustępów Pisma Świętego? Czy jest to znajomość historii żydowskiej, historii świata lub historii Kościoła? Czy jest to zdolność wyrozumienia i zastosowania różnych przymierzy przeszłych, teraźniejszych i przeszłych? Nie! Żadna z powyższych rzeczy tym nie jest.

Wszystkie te przedmioty mają pewną większą lub mniejszą wartość i są mniej lub bardziej używane przez Pana w powiązaniu z pisaniem, które jest dokonywane na sercach Jego ludu. Lecz pisanie listu Chrystusowego jest inne – jest to pisanie, czyli wyciskanie cech Mistrza na sercach Jego ludu, którymi to cechami są: pokora, cichość, łagodność, cierpliwość, wytrwałość, braterska uprzejmość, miłość, radość, pokój itp.
________
CTR, październik 1916 r.

Poniżej udostępniamy wykłady wygłoszony w zborze Pana w Rybniku pt. „List Chrystusa” (22.05.2022):

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *