Jedyny prawdziwy Bóg

Jana 17:1-3 (BW)
1. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie;
2. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.
3. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.

Pan Jezus, zwracając się do swojego Ojca w tzw. „arcykapłańskiej modlitwie”, nazywa tegoż Ojca „jedynym prawdziwym Bogiem”. Trudno nie dostrzec mocy i piękna tego fragmentu. Tylko jedna istota została tak nazwana i tą istotą jest wyłącznie Ojciec. Mamy więc jasne świadectwo pochodzące z ust Zbawiciela i stawiające znak równości pomiędzy jedynym Bogiem Izraela a Jego Ojcem. Gdyby Boży Syn faktycznie chciał przekazać nam tajemnicę wieloosobowego Boga, nic nie stało na przeszkodzie, by sformułował ją w sposób dla nas zrozumiały i oczywisty: choćby w formie: „A to jest żywot wieczny – aby poznali jedynego prawdziwego Boga: Ojca i Syna oraz Ducha Świętego”. Tymczasem wygląda na to, że Pan Jezus, będąc świadomy rzekomej trójjedyności Boga i wagi wiary w tę naukę, wypowiada modlitwę, która człowieka rozumiejącego ją dosłownie wprowadza po prostu w błąd, albowiem jedynego prawdziwego Boga utożsamia On z Ojcem i jedynie z Ojcem, nie włączając w to siebie i całkowicie zapominając o Duchu Świętym.

__________
Fragment książki Arkadiusza Wiśniewskiego pt. „Jeden Bóg i jeden Pan”. Książkę można zamówić pod adresem: Wydawnictwo „STRAŻ”, Skr. poczt. 13, 78-210 Białogard 2 lub elektronicznie: redakcja@wydawnictwostraz.org. Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie pod numerem 602 369 553. Arkadiusz Wiśniewski prowadzi także stronę internetową o  nazwie Thaleia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *