Jaka jest różnica pomiędzy życiem i nieśmiertelnością

pismo-swieteJest bardzo duża różnica pomiędzy tymi dwoma określeniami. Wszyscy, którzy uzyskują nieśmiertelność mają wieczne życie, lecz nie wszyscy, którzy zdobywają życie wieczne, będą mieli nieśmiertelność, wznioślejszy i o wiele większy dar od Boga.

Przez okupową ofiarę Jezusa On „zgładził śmierć” – przerwał jego panowanie nad człowiekiem – i wydobył na światło dzienne dwa zbawienia: życie wieczne w ogólności dla rodzaju ludzkiego oraz nieśmiertelność dla Kościoła.

Słowo nieśmiertelny oznacza dużo więcej niż posiadanie mocy do życia wiecznego. Zgodnie z Biblią, miliony mogą się radować życiem wiecznym, lecz jedynie bardzo ograniczona liczba, 144 000 (Objawienie 7:4; 14:1-4), będzie nieśmiertelna:

„I usłyszałem liczbę opieczętowanych:
sto czterdzieści cztery tysiące
(…)
Potem ujrzałem:
A oto Baranek stojący na górze Syjon,
a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące,
mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.
I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód
i jakby głos wielkiego gromu.
A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.
I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem
i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami:
a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć
prócz stu czterdziestu czterech tysięcy –
wykupionych z ziemi.
To ci, którzy z kobietami się nie splamili:
bo są dziewicami;
ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie;
ci spośród ludzi zostali wykupieni
na pierwociny dla Boga i dla Baranka”

Co to znaczy nieśmiertelny

Słowo nieśmiertelny oznacza kogoś, kto nie jest śmiertelny – kogoś odpornego na śmierć i niezniszczalnego. Każda istota, której istnienie jest w jakiś sposób uzależnione od innych osób lub rzeczy, takich jak żywność, woda, światło, ogrzewanie i powietrze, nie jest nieśmiertelna. Pierwotnie nieśmiertelność była jedynie przymiotem Boga Jehowy, tak jak jest napisane:

„… Ojciec ma żywot sam w sobie” (Jana 5:26)

Jego istnienie nie ma początku i nie jest podtrzymywane On jest „Królem wieków, nieśmiertelnym, niewidzialnym” (1 Tymoteusza 1:17).

Jednak tak, jak Ojciec ma żywot sam w Sobie – nieśmiertelność, „tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie”. Jezus został „nader wywyższony” i otrzymał „imię, które jest nad wszelkie imię” (Filipian 2:9). On jest „wyrażeniem istoty” osoby Ojca (Hebrajczyków 1:3). Jest Królem królów i Panem panów (Objawienie 17:14; 19:16), „który jedyny ma nieśmiertelność” (1 Tymoteusza 6:14-16) – Ojciec tutaj, jak i gdzie indziej, znajduje się poza wszelkim porównaniem –

„Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane [Jezusowi], znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał.”

Ponadto Maluczkie Stadko ma obiecaną Boską naturę. Apostoł Piotr napisał o tej klasie: „Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury”, to jest nieśmiertelności (2 Piotra 1:4).

Jezus powiedział, że będą siedzieli wraz z Nim na Jego tronie w niebie (Objawienie 3:21). Maluczkie Stadko pierwotnie nie miało nieśmiertelności. Stąd Apostoł Paweł napomina ich, aby „przez wytrwanie w uczynku dobrym” szukali „sławy i czci i nieskazitelności [właściwie: nieśmiertelności]” (Rzymian 2:7).

Co z pozostałymi istotami

Pozostali z rodzaju ludzkiego mają otrzymać życie wieczne na nowej ziemi, lecz nie będą mieli nieśmiertelności – nie będą mieli życia sami w sobie, przez dziedzictwo, jak to ma miejsce w przypadku Jehowy, Jezusa i Kościoła. [Nieśmiertelności nie posiadają ponadto istoty anielskie, czego najlepszym przykładem jest Lucyfer, wysokiej rangi anioł, który po upadku i tysiącach lat uzurpacji jako władca „obecnego złego świata” ma być ostatecznie zniszczony.

Więcej na ten temat dowiedzieć się można z interesującej książeczki pod tytułem „Życie i nieśmiertelność„.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *