Jaka będzie przyszłość planety Ziemia?

W Księdze Objawienia 21:1 czytamy: „Potem widziałem niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już więcej nie było”.

Czy znaczy to, że sama planeta zostanie zniszczona?

Według Biblii dwa światy już były, trzeci nadchodzi, a dosłowna Ziemia była sceną tego wszystkiego.

Apostoł Piotr mówi na przykład o świecie, który był przed potopem, i o obecnym złym świecie, ponieważ obecnie grzech ma przewagę, oraz o świecie przyszłym, w którym panować będzie sprawiedliwość (2 Piotra 3:13, [1]).

Nie oznacza to trzech różnych planet, ale trzy różne porządki rzeczy na tej samej Ziemi.

Warunki na Ziemi, jakie panowały przed potopem, były odmienne niż obecny porządek rzeczy.

Sytuacja przed potopem była pod kontrolą aniołów. W obecnym czasie, od potopu aż do drugiej obecności Chrystusa, świat pozostawiony jest w rękach ludzkości, a Szatan, książę tego świata, wykorzystując ludzi, ich niewiedzę i przesądne obawy, stał się księciem tego świata bez Bożego upoważnienia, ponieważ działa w sercach synów nieposłuszeństwa, których jest więcej niż synów posłuszeństwa. Dlatego obecny świat jest zły.

Nowa dyspensacja, czyli nowy porządek rzeczy, jaki Bóg wprowadzi przy wtórym przyjściu Chrystusa, opisywany jest w Piśmie Świętym jako nowe niebo i nowa ziemia w taki sam symboliczny sposób.

Ale będzie to ta sama fizyczna Ziemia, te same skały, ta sama materia; niebo, które mamy teraz, będzie tu takie samo jak przed potopem.

Jeden świat przeminął, a drugi świat (czyli druga dyspensacja), nastał, a teraz ma nastąpić nowy świat, czyli nowa dyspensacja. Ten nowy świat będzie różny od dwóch pierwszych pod tym względem, że Chrystus będzie Księciem tego świata, Księciem pokoju, a rządy tej dyspensacji będą w zupełności sprawiedliwe. Ten, który siedzi na stolicy, mówi: „Oto wszystko nowe czynię” (Objawienie 21:5).

W symbolicznym języku Pisma Świętego możemy zauważyć, że słowo „niebo” używane jest jako symbol przedstawiający kościelne, czyli duchowe władze. Na przykład, niebiosa obecnego czasu oznaczają w symbolicznym języku Biblii obecne systemy religijne, gdy zaś niebiosami przyszłego wieku będzie Kościół w chwale. Ziemia czasu obecnego oznacza obecny społeczny porządek rzeczy, społeczeństwo zorganizowane na zasadach samolubstwa. Góry oznaczają królestwa tego świata, a rzeki prawdę, morza zaś przedstawiają masy ludzkości, niepewne i niespokojne.

Pan Jezus przedstawia nam zmianę świata w ten sposób, że wszystkie rzeczy zostaną odnowione, że nastąpi nowy ustrój społeczny pod panowaniem Mesjasza i nie będzie już więcej morza w znaczeniu niespokojnych mas ludzkich, niezadowolonych z istniejących warunków. Każde kolano ugnie się przed Chrystusem i każdy język będzie Go chwalić jako Zbawiciela i Króla (List do Filipian 2:9-11, [2]). Obecny porządek rzeczy przeminie, ustępując miejsca nowemu.

________
Na podstawie książki „Co powiedział pastor Russell”, s. 231.

[1] 2 Piotra 3:13 – „Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.”

[2] Filipian 2:9-11 – „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *