Jak rodzina Scale przyszła do poznania prawdy Bożej – uzupełnienie

Brat Charles Potts w trakcie wygłaszaniu wykładu.

Umieściliśmy niedawno na stronie wspomnienie pt. Jak rodzina Scale przyszła do poznania prawdy Bożej. W tej prawdziwej historii, którą poznaliśmy w streszczeniu od brata Johna Scale’a, istotną rolę odegrała rodzinna tragedia – śmierć Petera, starszego brata Johna. Po tym wydarzeniu członkowie rodziny długo poszukiwali odpowiedzi na pytanie: dlaczego Bóg dozwolił na zło i czy jest nadzieja, by w przyszłości spotkać się z Peterem. Odpowiedzi takich – na podstawie Biblii – udzielił brytyjski ewangelista, Charles Potts.

Zobacz: JAK RODZINA SCALE PRZYSZŁA DO POZNANIA PRAWDY BOŻEJ

Taki skrót rodzinnej historii jest oczywiście bardzo niepełny. Wiele osób było zainteresowanych pewnymi szczegółami, więc zapytaliśmy brata Johna o kilka bardziej szczegółowych informacji – jak np. wiek Petera, gdy zmarł i sposób, w jaki sam John uznał, że to, w co uwierzył jego tata, to prawdziwa nauka Pisma Świętego. Oto odpowiedź:

„Peter miał 15 i pół roku kiedy zmarł. A ja w tym czasie miałem nieco ponad 13 lat.

Między śmiercią Petera a spotkaniem mojego ojca z bratem Pottsem upłynęły dwa lata i to był czas, kiedy rodzina poszukiwała prawdy.

Kiedy ja po raz pierwszy usłyszałem przemawiającego brata Pottsa, wierzyłem, że zna prawdę, jednak studiowałem z badaczami Pisma Świętego z Kościoła Anglii [najstarszy i największy z Kościołów anglikańskich – red.] i czułem, że nie mam dość wiedzy, żeby przekonać się, czy to, czego nauczał Potts było zgodne z Biblią czy nie.

Umówiłem wiec spotkanie z moim duchownym, który prowadził zajęcia bibljne, a on przyprowadził ze sobą swoich przełożonych z Uniwersytetu Manchesterskiego, a jeden z nich był profesorem teologii.

Brat Potts na to spotkanie przyprowadził ze sobą mego ojca i brata Hankinsona, ale wyszło tak, że tylko brat Potts przemawiał i brał udział w dyskusjach tego wieczoru.

Spotkanie rozpoczeło się od przedstawienia różnego rozumienia dróg opisanych w Biblii. Duchowny i profesor twierdzili, że istnieją tylko dwie drogi (wąska i szeroka), a brat Potts powiedział, że drogi są trzy.

Kiedy ci pierwsi stwierdzili, że w Biblii nie ma trzech dróg, brat Potts pokazał im „drogę świętości” [opisaną u Izajasza 35:8] i wygłosił krótką przemowę na ten temat. Na każdy temat, który oni później przedstawiali, a który zawierał błędy, brat Potts odpowiadał z Biblii, by wykazać te błędy.

Pod koniec spotkania profesor powiedział mi, że chociaż nie zgadza się ze wszystkim, co powiedział im brat Potts, to jednak nie spotkał nikogo, kto znałby Biblię lepiej niż on.

Gdy brat Potts wychodził ze spotkania, cicho powiedział mi do ucha, że nie jest to jego zwykłym sposobem głoszenia, by niszczyć wiarę współchrześcijan prawdą, jak zrobił to tego wieczora. Dodał, że zrobił to dla mojego dobra i prosi, żebym zrozumiał, dlaczego było to potrzebne.

Wasz Brat z Łaski Pana,
John Scale”

***

Jako uzupełnienie tych wspomnień zachęcamy do wysłuchania wykładu wygłoszonego przez brata Johna w Polsce, na spotkaniu biblijnym w Zabrzu, 15 sierpnia 2015 roku. Wykład nosi tytuł: Święta góra Boża i przenosi nas w czasie do wydarzeń z 2 Księgi Mojżeszowej.

Zobacz inne świadectwa.

Braterstwo Scale, rodzice br. Johna

2 thoughts on “Jak rodzina Scale przyszła do poznania prawdy Bożej – uzupełnienie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *