Izrael zgromadzony w ojczyźnie

Jednym z najcudowniejszych i najbardziej znamiennych wypełnień proroctw w naszych czasach jest ponowne zgromadzenie Izraela w jego ojczyźnie. Zgodnie z Pismem Świętym jest to jeden z dowodów, który oznacza, że bliskie jest ustanowienie Królestwa Bożego wraz z towarzyszącymi mu błogosławieństwami dla całego świata ludzkości (Izajasz 2:2-4; Micheasz 4:1-4; Łukasz 21:29-31; Rzymian 11:12,15).

Zarówno Żydzi, jak i poganie spodziewają się i mają nadzieję na ustanowienie tego Królestwa (Daniel 2:44; 7:13; Mateusz 6:10), dlatego opis znaczących wydarzeń związanych z ponownym zgromadzeniem Izraela w jego ojczyźnie, jaki jest podany w tym artykule, powinien głęboko zainteresować wszystkich.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w najnowszym numerze Sztandaru Biblijnego.

Polecamy również wysłuchanie nagrania z czerwcowego spotkania biblijnego w Bydgoszczy pt. Odrodzenie Izraela jako znak od Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *