Iwan Panin. Co odkrył w Biblii matematyk

alfabety

Wartości liczbowe liter w alfabecie hebrajskim i greckim.

Świetny matematyk, językoznawca i zagorzały agnostyk. Jeździł z wykładami po Stanach i coraz bliższy był mu ateizm. Iwan Panin. Kiedy wziął do ręki Nowy Testament nie mógł się spodziewać, że resztę życia poświęci, by bronić jego Boskiego pochodzenia.

Panin lubił liczbowe zabawy. Świetnie znał też grekę i hebrajski i wiedział, że litery w tych językach mają swoje wartości liczbowe. Pewnego dnia spróbował zastąpić litery w Ewangelii wg Jana odpowiadającymi im cyframi.

Efekty nie dały mu spokoju.

Badaniom nad matematyczną konstrukcją Biblii naukowiec poświęcił kolejne 40 lat życia. Wykazał przede wszystkim, że Biblia w językach oryginalnych jest bardzo zręcznie ułożonym produktem matematycznego superintelektu ? wykraczającym poza ludzkie możliwości przemyślnego skonstruowania. Następnie dostarczył przedstawicielowi Fundacji Badań Nobla przeszło 43 tys. stron swoich studiów wraz z dołączonym oświadczeniem, że jest to dowód na to, że Biblia jest Słowem Bożym.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na ten temat:

Co matematyk zobaczył w Biblii

Liczbową budowę Biblii dobrze widać na przykładach.

Zobaczmy więc pierwsze zdanie Księgi Rodzaju, słynne: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.”

Ten werset zbadamy nie od strony treści, lecz wartości matematycznych ukrytych w literach:

Pierwsze zdanie Biblii

3 thoughts on “Iwan Panin. Co odkrył w Biblii matematyk”

 1. Gematria-Polega na przekształcaniu słów na liczby, zwykle przez przypisanie liczby do każdej litery alfabetu hebrajskiego. Po konwersji na liczbę słowa są porównywane do podobnie przekształconych innych słów i z podobieństw wyciągane są wnioski. Ja unikam jak ognia tej formy interpretacji ponieważ ma ona związek z okultyzmem .Drugie zdanie Biblii: (Rodzaju 1:2) (…)A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej; a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód.
  W tym zdaniu szczególną uwagę zwracam na frazę; bezkztałtna i pusta.Logika podpowiada ,że pustka to brak miejsca na coś np:emocje.W sensie historii matematyki „pustka” to miejsce przedstawiające symbol zera.Początkowo brak wartości czyli zero oznaczano pustym miejscem.Wiemy o tym z babilońskich tabliczek glinianych. Brak cyfry w jednym z rzędów własnie oznaczono na tabliczce pustym miejscem. Rzymianie w miejscu, gdzie miało być zero,pozostawiali pustą przestrzeń. Później, m.in Grecy, do liczenia używali zwykłych stołów z krążkami z odpowiednimi cyframi. W miejsce zera wstawiano pusty krążek bez żadnej liczby. W roku 130 Ptolemeusz zaczął używać symbolu oznaczającego zero. Znak ten miał postać kółka z poziomą linią na górze. Kilka wieków wcześniej w Mezoameryce zera jako liczby zaczęli używać Olmekowie. Przypuszcza się, że już ok. 400 p.n.e. Olmekowie użyli symbol przypominający muszlę (średniowiecze -spirala Fibonacciego). Ich zero zostało przejęte przez Majów w ich systemie liczbowym.Średniowieczni mnisi znali to pojęcie pod łacińską nazwą „nullae” co znaczy „nic”. Współczesny symbol „zero” pochodzi z Indii gdzie znane było pod nazwą „śuunya”, co znaczy
  pusty. Uczeni arabscy nadali zeru jego nazwę, która pochodzi od arabskiego słowa „sifr” oznaczającego pusty.Europejczycy przyjęli „zero” w XI wieku za sprawą papieża-uczonego Sylwestra II. W roku 1202 we Włoszech Fibonacci wydał podręcznik arytmetyki „Liber abaci”, w którym posługiwał się słowem „zephirum” oznaczającym zero.
  Współczesna nazwa tej liczby stała się powszechna od roku 1491. Proszę zauważyć,że znaczna część postrzeganego konfliktu między nauką a Biblią skupia się na tym, jak patrzeć na proroctwo biblijne. Większość uczonych nie widzi analogii między proroctwami biblijnymi a cyklicznymi zjawiskami astronomicznymi. Ja to dostrzegam i o tym piszę na forum. Starożytni Grecy w słowie „omikron” oznaczali liczbę 70. Greccy astronomowie jako pierwsi użyli symbolu „0” w tym sensie, w jakim teraz go używamy, dlaczego używali takiego znaku graficznego? Istnieje kilka teorii na ten temat Niektórzy historycy mówią, że „0” (zero) oznacza „omikron”, pierwszą literę greckiego słowa ” ouden „, co oznacza” nic „. Teraz nawiązując do proroctw nawiązujących do liczby „70” najważniejsze znajduje się w księdze Daniela 9:24-27 kolejne dotyczą upadku imperium neobabilońskiego . Czy jakieś pozabiblijne źródła potwierdzają te proroctwa biblijne? Tak .Zarejestrowane zaćmienie słońca z dnia 9/10(między dwoma wieczorami) sierpnia 607p.n.e utrwalone na tabliczkach glinianych. Cykl zaćmień Słońca i Księżyca powtarza się w ściśle określonym czasie. Podam pewną analogię. W dwa lata po Potopie narodził się Arpachszad:(Rodzaju 11:10) (…)Sem miał sto lat, gdy został ojcem Arpachszada w dwa lata po potopie(…)
  Narodziny Jezusa Chrystusa datuje się na 2 p.n.e. Siedem czasów to 7*360(starożytny rok doskonały słoneczno-księżycowy)=2520 .Do owych 2520 dodaj 2 lata(Arpachszad/ Chrystusa)daje nam 2522 lata. Wejdź na stronę Nasa https://web.archive.org/web/20090604064622/…e/phasecat.html . Kliknij na lata -0699-0600 (https://web.archive.org/web/20090605102004/http://eclipse.gsfc.nasa.gov/phase/phases-0699.html) zerknij na datę -607 zobacz na datę 10 sierpnia stoi literka „A” co oznacza zaćmienie słońca (powstaje tylko podczas nowiu księżyca). Teraz dodaj 2520 lat( prorocze 7 czasów)+ 2 lata (Arpachszad/Chrystus)= 1915.
  teraz wróć na główną stronę Nasa : https://web.archive.org/web/20090604064622/…e/phasecat.html .Kliknij na lata 1901-2000(https://web.archive.org/web/20090604071635/http://eclipse.gsfc.nasa.gov/phase/phases1901.html).
  Zerknij na rok 1915 na datę 10 sierpnia co widzisz przy tej dacie ? Dużą literkę „A” czyli zaćmienie Słońca. Teraz weź pod uwagę ,że
  p.n.e. n.e.
  2 1 1 2
  1 paźdz. 1 paźdz. 2522 (datowanie astronomiczne brak roku”zerowego”)-2/2(datowanie historyczne; Arpachszad/Chrystus)=1914 czyli dokładnie to o czym mówi Biblia w Jeremiasza 25:12-14:
  -607(zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków)+(70-2)=-539(upadek Babilonu).Biblia naprawdę potrafi obronić się sama czego przykładem jest słynna tabliczka klinowa Vat 4956(http://www.lavia.org/english/archivo/vat4956en.htm).
  Świat akademicki błędnie przyjął rok 587 jako rok w którym zburzono Jerozolimę. Pięknie na czym polega ten błąd wykazał Giuseppe Montorii w książce”La regione dela Bibbia” która pochłonęła jego 20 lat badań pod kątem zgodności historycznej i astronomicznej z biblijną rachubą czasu.

 2. Gematria-Polega na przekształcaniu słów na liczby, zwykle przez przypisanie liczby do każdej litery alfabetu hebrajskiego. Po konwersji na liczbę słowa są porównywane do podobnie przekształconych innych słów i z podobieństw wyciągane są wnioski. Ja unikam jak ognia tej formy interpretacji ponieważ ma ona związek z okultyzmem .Drugie zdanie Biblii: (Rodzaju 1:2) (…)A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej; a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód.
  W tym zdaniu szczególną uwagę zwracam na frazę; bezkztałtna i pusta.Logika podpowiada ,że pustka to brak miejsca na coś np:emocje.W sensie historii matematyki „pustka” to miejsce przedstawiające symbol zera.Początkowo brak wartości czyli zero oznaczano pustym miejscem.Wiemy o tym z babilońskich tabliczek glinianych. Brak cyfry w jednym z rzędów własnie oznaczono na tabliczce pustym miejscem. Rzymianie w miejscu, gdzie miało być zero,pozostawiali pustą przestrzeń. Później, m.in Grecy, do liczenia używali zwykłych stołów z krążkami z odpowiednimi cyframi. W miejsce zera wstawiano pusty krążek bez żadnej liczby. W roku 130 Ptolemeusz zaczął używać symbolu oznaczającego zero. Znak ten miał postać kółka z poziomą linią na górze. Kilka wieków wcześniej w Mezoameryce zera jako liczby zaczęli używać Olmekowie. Przypuszcza się, że już ok. 400 p.n.e. Olmekowie użyli symbol przypominający muszlę (średniowiecze -spirala Fibonacciego). Ich zero zostało przejęte przez Majów w ich systemie liczbowym.Średniowieczni mnisi znali to pojęcie pod łacińską nazwą „nullae” co znaczy „nic”. Współczesny symbol „zero” pochodzi z Indii gdzie znane było pod nazwą „śuunya”, co znaczy
  pusty. Uczeni arabscy nadali zeru jego nazwę, która pochodzi od arabskiego słowa „sifr” oznaczającego pusty.Europejczycy przyjęli „zero” w XI wieku za sprawą papieża-uczonego Sylwestra II. W roku 1202 we Włoszech Fibonacci wydał podręcznik arytmetyki „Liber abaci”, w którym posługiwał się słowem „zephirum” oznaczającym zero.
  Współczesna nazwa tej liczby stała się powszechna od roku 1491. Proszę zauważyć,że znaczna część postrzeganego konfliktu między nauką a Biblią skupia się na tym, jak patrzeć na proroctwo biblijne. Większość uczonych nie widzi analogii między proroctwami biblijnymi a cyklicznymi zjawiskami astronomicznymi. Ja to dostrzegam i o tym piszę na forum. Starożytni Grecy w słowie „omikron” oznaczali liczbę 70. Greccy astronomowie jako pierwsi użyli symbolu „0” w tym sensie, w jakim teraz go używamy, dlaczego używali takiego znaku graficznego? Istnieje kilka teorii na ten temat Niektórzy historycy mówią, że „0” (zero) oznacza „omikron”, pierwszą literę greckiego słowa ” ouden „, co oznacza” nic „. Teraz nawiązując do proroctw nawiązujących do liczby „70” najważniejsze znajduje się w księdze Daniela 9:24-27 kolejne dotyczą upadku imperium neobabilońskiego . Czy jakieś pozabiblijne źródła potwierdzają te proroctwa biblijne? Tak .Zarejestrowane zaćmienie słońca z dnia 9/10(między dwoma wieczorami) sierpnia 607p.n.e utrwalone na tabliczkach glinianych. Cykl zaćmień Słońca i Księżyca powtarza się w ściśle określonym czasie. Podam pewną analogię. W dwa lata po Potopie narodził się Arpachszad:(Rodzaju 11:10) (…)Sem miał sto lat, gdy został ojcem Arpachszada w dwa lata po potopie(…)
  Narodziny Jezusa Chrystusa datuje się na 2 p.n.e. Siedem czasów to 7*360(starożytny rok doskonały słoneczno-księżycowy)=2520 .Do owych 2520 dodaj 2 lata(Arpachszad/ Chrystusa)daje nam 2522 lata. Wejdź na stronę Nasa
  https://web.archive.org/web/20090604185420/http://eclipse.gsfc.nasa.gov:80/phase/phasecat.html
  Kliknij na lata -0699-0600 (https://web.archive.org/web/20090605102004/http://eclipse.gsfc.nasa.gov/phase/phases-0699.html

  Zerknij na datę -607 zobacz na datę 10 sierpnia stoi literka „A” co oznacza zaćmienie słońca (powstaje tylko podczas nowiu księżyca). Teraz dodaj 2520 lat( prorocze 7 czasów)+ 2 lata (Arpachszad/Chrystus)= 1915.
  Teraz wróć na główną stronę NASA : https://web.archive.org/web/20090604185420/http://eclipse.gsfc.nasa.gov:80/phase/phasecat.html.Kliknij na lata 1901-2000(https://web.archive.org/web/20090604071635/http://eclipse.gsfc.nasa.gov/phase/phases1901.html).
  Zerknij na rok 1915 na datę 10 sierpnia co widzisz przy tej dacie ? Dużą literkę „A” czyli zaćmienie Słońca. Teraz weź pod uwagę ,że
  p.n.e. n.e.
  2 1 1 2
  1 paźdz. 1 paźdz.
  2522 (datowanie astronomiczne brak roku”zerowego”)-2/2(datowanie historyczne; Arpachszad/Chrystus)=1914 czyli dokładnie to o czym mówi Biblia w Jeremiasza 25:12-14:
  -607(zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków)+(70-2)=-539(upadek Babilonu).Biblia naprawdę potrafi obronić się sama czego przykładem jest słynna tabliczka klinowa Vat 4956(http://www.lavia.org/english/archivo/vat4956en.htm).
  Świat akademicki błędnie przyjął rok 587 jako rok w którym zburzono Jerozolimę. Pięknie na czym polega ten błąd wykazał Giuseppe Montorii w książce”La regione dela Bibbia”() która pochłonęła jego 20 lat badań pod kątem zgodności historycznej i astronomicznej z biblijną rachubą czasu.
  https://digilander.libero.it/monseppe/Presentazione_Libro_2018_P1.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *