Dobry kierunek dla grzeszników

Co ma zrobić osoba, która popełniła grzech lub grzechy, które uważa za mniej lub bardziej świadome? 

Przede wszystkim niech taka osoba nie ulega pokusie Szatana, który chciałby ją nakłonić do myśli, że popełniła grzech na śmierć, że nie ma już dla niej nadziei i że z tego powodu nie warto już próbować przyjść z powrotem do harmonii z Bogiem, prawdą i sprawiedliwością.

Zamiast tego trzeba pamiętać, że „sprawiedliwy siedem razy upada, ale znowu powstaje” (Przysłów 24:16): 

1. Idź w modlitwie do Boga w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i zapewnij Go o twojej szczerej pokucie (2 Koryntian 7:9-11, Psalm 32, Psalm 51, Psalm 130), o twoim pragnieniu, by zdobyć Jego przebaczenie i o Twoim postanowieniu, by w przyszłości iść właściwą drogą.

2. Poproś Boga o przebaczenie grzechów w imieniu i przez zasługę świętej krwi Jezusa (1 Jana 2:1, Łukasza 15). Módl się z pewnością, że twoja szczera skrucha zostanie przyjęta, bo Bóg i Jezus Chrystus są gotowi przebaczyć i przyjąć cię z powrotem do siebie (Psalm 34:19, Izajasza 57:15 – Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych).

3. Zostaw Bogu to, jakie kary uzna za stosowne wymierzyć z powodu samowoli w twoich grzechach i przyjmuj Boskie karanie bez szemrania, bo jest to dowód Bożej miłości (Hebrajczyków 12:1-13).

Jeśli ktoś popełnił grzech mniej lub bardziej świadomie, a jednak odczuwa skruchę i pragnienie pokuty, to jest to najlepszy dowód, że nie popełnił grzechu na śmierć, grzechu niewybaczalnego. List do Hebrajczyków 6:4-6 mówi, że dla tych, którzy popełnili grzech na śmierć „niemożliwe jest, aby się znowu odnowili ku pokucie”. Wynika z tego, że jeśli taka potrzeba pojednania z Bogiem i odnowienia do pokuty jest w naszym sercu, to nie jesteśmy straceni.

Grzech zawsze przynosi zło, ale właściwe nawrócenie może sprawić, że zbliżymy się do Boga bardziej i staniemy się bardziej ostrożni na przyszłość. Polecamy wierzącym i upadającym nie tylko prośbę o Boskie przebaczenie, ale też przygotowanie serca do służby Bogu w przyszłości (kliknij w link, by dowiedzieć się więcej).

Jak człowiek może zbliżyć się do Boga?

Wykład z 4 października 2014 r., mówca: Zbigniew Wojtas

Co to znaczy iść za Jezusem?

Wykład z 18 października 2014 r., mówca: Benjamin Nagórny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *