Dlaczego w chrześcijaństwie jest takie zamieszanie

Wykład wygłoszony przez brata Czesława Rucińskiego, 03.09.2023 r.

Biblia nie jest podana dla zaspokojenia naszej ciekawości, ale dla przemiany człowieka i pokazania mu Boskiego planu dla niego i jego życia (2 Tym. 3:15-17, Jana 17:17).

Opatrzności. Słowo Boże. Człowiek musi być przygotowany, a potem Pan odzywa się przez Słowo i wybranych przez siebie nauczycieli. Biblia to bowiem nie podręcznik, ale księga wersetów. By coś zgłębić, trzeba zadać sobie trud: śmierć, dusza, temat trójcy…

Potrzebne są pewne wyjaśnienia, pewne klucze do lepszego zrozumienia Biblii. Słowo Boże jest bowiem napisane „trochę tu, trochę tam…” (Izaj. 28:13). Biblia zawiera piękny, wspaniały plan zbawienia, ale ludzie mówią: 'ja czytam i nic nie rozumiem’. Ale nie chcą doczytać więcej na ten temat.

Wiele symboli biblijnych, np. praktycznie cała Księga Objawienia wymaga wielu lat badań. Przyswoiliśmy sobie różne rzeczy z Pisma Świętego, ale przez rozsądne korzystanie z różnych pomocy.

Mat. 13:34-35 – mowa w przypowieściach

Mat. 13:10-11 – pytania uczniów

„Zdrowi nie potrzebują lekarza” – prawda pociąga tych, którzy duchowo czują się źle.

2 Tes. 2:3-8 – szatan zostanie pokonany przez prawdę

2 Kor. 4:3-4 – na razie jednak „bóg tego świat zaślepił umysły”

1 Tym. 4:1 – odchodzenie dziś ludzi od wiary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *