Czym jest dusza?

Księga Rodzaju 2:7 mówi: „Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą”. Ten werset to opis stworzenia pierwszego człowieka, Adama. Gdy rozważymy każdą z jego trzech części, lepiej zrozumiemy czym jest dusza:

(1) „Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi”. Ta część pierwszego zdania odnosi się uformowania ciała lub organizmu człowieka z różnych pierwiastków ziemi. Samo ciało nie było człowiekiem, ale miało stać się człowiekiem.

(2) „I tchnął w jego nozdrza tchnienie życia”. Następnie Bóg udzielił tchnienia życia, tchnął życie w martwe ciało, które wcześniej zostało ukształtowane. Hebrajskie słowo tłumaczone jako 'dech’ lub 'tchnienie’ to „neszama”, co znaczy siła życiowa – moc życia.

(3) „I człowiek stał się żywą duszą”. Z połączenia ciała i tchnienia życia powstała dusza żyjąca, żywy człowiek, odczuwają istota zdolna do odbierania różnych wrażeń, postrzegania i myślenia. Hebrajskie słowo oznaczające duszę to „nefesz” i oznacza 'oddychającą istotę’.

Widzimy z powyższego, że ciało nie jest duszą i tchnienie życia nie jest duszą, ale połączenie tych dwóch tworzy żywą istotę.

Pismo Święte pokazuje, że takie zwierzęta jak psy, konie, krowy, ptaki czy ryby, wszystkie nazywane są duszami – wszystkie posiadają połączenie ciała i tchnienia życia, co dało im zmysły – mogą widzieć, słyszeć, czuć, smakować i dotykać. Różnica między człowiekiem a zwierzętami nie polega na tym, że człowiek ma wyższy rodzaj życia, ale że po (1) człowiek ma wyższy organizm i po (2) Bóg udzielił człowiekowi obietnicy przyszłego życia, czego nie obiecał niższym stworzeniom.

W Pimie Świętym jest wiele przykładów, gdzie hebrajskie słowo „nefesz” powinno zostać przetłumaczone na 'żywa dusza’ w odniesieniu do zwierząt. Tłumacze jednak, starając się, by obronić swoje błędne zrozumienie tematu duszy, tłumaczą to słowo, używając innych zwrotów jak: 'stworzenie’, 'zwierzę’ czy 'bydlę’.

Są jednak takie przypadki i tłumaczenia, gdzie słowo „nefesz” przetłumaczone jest jako 'dusza’, jak choćby Księga Liczb 31:28 –

„I pobierzesz podatek Wiekuistemu: od wojowników, którzy występowali do boju, po jednej duszy z pięciuset, tak z ludzi jak i z rogacizny, z osłów i z trzód.” (tłum. Izaaka Cylkowa)

Inna charakterystyczna cecha dusz ludzkich lub istot ludzkich, to ta, że są śmiertelne i umierają z powodu Adamowego grzechu nieposłuszeństwa – cała rasa ludzka znalazła się pod Adamowym potępieniem. Śmierć oznacza, że dusza lub czująca istota ustaje lub zamiera, bo kończy się jej myślenie i odczuwanie. Jak wyraża to Księga Koheleta 9:10 – „Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił. Bo nie ma żadnego działania ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego zdążasz”. Ciało obraca się w proch, z którego powstało, a tchnienie życia albo duch powraca do Boga, który podarował je pierwotnie Adamowi, a przez niego wszystkim jego potomkom. Księga Koheleta 12:7 – „i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch [tchnienie] powróci do Boga, który go dał”.

Dobra wiadomość jest taka, że Bóg – dzięki okupowej ofierze Jezusa Chrystusa – obiecał, że we własciwym czasie nastanie powszechne przebudzenie ludzkości z nieświadomego snu śmierci. Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii wg Jana 5:28-29 – „Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos [głos Syna Bożego]; i wyjdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu”. Każda osoba otrzyma możliwość dojścia do doskonałości i życia wiecznego pod przyjaznymi warunkami Królestwa Chrystusowego [będzie to proces sądu w znaczeniu wielkiej epoki resocjalizacji i czasów odrodzenia ludzkości – dopisek WS]; lecz będzie także można świadomie wybrać drogę grzechu, i ci, którzy tak zrobią, poniosą karę śmierci – nie tymczasowej, ale wiecznej, o której mówi Księga Ezechiela 18:20 –

„Dusza, która grzeszy, ta umrze. Syn nie poniesie kary za nieprawość ojca ani ojciec nie poniesie kary za nieprawość syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego pozostanie na nim, a niegodziwość niegodziwego pozostanie na nim.”

_________
Źródło: „What is the soul?”, Bible Truth Examiner.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za prostote biblijnego nauczania. Po dalsze szczegóły zapraszamy do prezentacji pt. „Co to jest dusza”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *