Czy zmartwychwstaną te same ciała

cmentarzCzy te same ciała, które zostały złożone do grobu, wyjdą z niego w czasie zmartwychwstania?

Bardzo jasna odpowiedź na podobne pytanie została dana przez św. Pawła w 1 Koryntian 15:35?38, gdzie czytamy: ?Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym; ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało?.

Te wiersze bardzo jasno pokazują, że ciała, które są złożone w grobie w czasie pogrzebu nie powstaną znowu, a jako ilustrację Apostoł daje fakt, że ziarna pszenicy itp., które są posiane, nie wyrastają ponownie, ale wyrastają nowe ziarna.

Tak więc pogrzebane ciała nie powrócą w czasie zmartwychwstania.

* * *

Więcej na temat zmartwychwstania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *