Czy jesteśmy kościołem

Uważamy, że prawdziwi naśladowcy Jezusa stanowią jedność i razem z nimi wszystkimi (nieważne: katolikami, luteranami czy baptystami) pragniemy należeć do tego jedynego Kościoła, który NIE jest ziemską organizacją. Gdybyście wymienili nazwy wszystkich grup religijnych, my odpowiemy, że nie zaliczamy się do żadnej z nich. Taką grupą nie chce też zostać nasz ruch. Należymy wyłącznie do niebiańskiego zgromadzenia tych, którzy są zapisani w niebie (Hebrajczyków 12:23; Łukasza 10:20). Wszyscy święci obecnie żyjący, lub którzy żyli podczas całego wieku, należą do ZRZESZENIA NASZEGO KOŚCIOŁA; oni wszyscy stanowią ten JEDYNY kościół i nie ma ŻADNEGO INNEGO kościoła uznawanego przez Pana Boga. Dlatego, jakakolwiek ziemska organizacja, która chociaż w najmniejszym stopniu nie zgadza się z tym zrzeszeniem świętych, tym samym zaprzecza naukom Pisma Świętego i sprzeciwia się Bożej woli – aby byli JEDNO (Jana 17:11).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *