Czy Bóg ma plan i jakie ma zamierzenia?

Bóg ma plan obejmujący cały wszechświat, jego realizacja rozpoczyna się od Ziemi. Opiera się on na wszechwielkiej mądrości i miłości Stwórcy.

„Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi.
On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.”
– Izajasza 40:28

***

Co będzie jutro? Na pewno dzień, a czy my się w nim znajdziemy? Różne ludzkie plany nie mogą zostać zrealizowane.

Wykład wygłoszony przez brata Czesława Rucińskiego na spotkaniu zboru Pana w Bydgoszczy, 16.01.2022 r.

Jednak Bóg wie wszystko i pewne rzeczy podał nam w swoim Słowie – w Biblii (2 Piotra 1:20-21). W Biblii są rzeczy zapisane na zewnątrz i wewnątrz. To, co jest w środku, zapisane jest dla pokutujących, wierzących w Jezusa Chrystusa i poddających się Jego woli.

Gdy Biblia zapowiada, że nastanie wkrótce „Nowa ziemia” (warto przeczytać ulotkę o takim tytule), nie chodzi o nową planetę, ale nowe społeczeństwo oparte na dobrych i sprawiedliwych zasadach.

Inne nawiązujące do tego artykuły to choćby „Wieczne przeznaczenie człowieka” i „Latające talerze”.

Dziś ludzie szukają życia we wszechświecie, a zupełnie nie dowierzają Bogu, nawet w Jego istnienie. Według Biblii tymi, którzy zasiewają błędne poglądy wśród ludzi są szatan, a także demony czyli upadli aniołowie oszukający ludzi.

„POKUTUJCIE!” – najpierw ten krok jest potrzebny dla każdego, kto chciałby poznać Boski plan; Bóg nie będzie edukował tych, którzy kochają grzech i cieszą się nim.

Dozwolenie grzechu zostało zamierzone jako lekcja dla człowieka, po to, byśmy nauczyli się w końcu wybierać dobro, a odrzucać zło.

W tym czasie Bóg wybierał świętych współpracowników Chrystusa w przyszłym, obiecanym dziele błogosławieństwa całego świata.

„Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało.
Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. Przyzywam ze Wschodu drapieżcę, człowieka upatrzonego z dalekiej krainy. Ledwie co wypowiem, już w czyn wprowadzone, ledwie myśl powziąłem, już wykonana.”
– Izajasza 46:9-10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *