Czy Bóg istnieje?

Nawet z punktu widzenia sceptyka, rozsądne i szczere poszukiwanie nieznanego w świetle tego, co znane, prowadzi nieuprzedzony, myślący umysł w kierunku prawdy.

Jeśli odłożymy na bok Biblię, to z samego punktu widzenia rozumu zauważymy, że

a) Wiara w Boga jest zakorzeniona w ludzkiej naturze.

b) Człowiek jest tak zbudowany, że ma potrzebę, by wielbić i czcić Istotę Najwyższą, podobnie jak ma potrzebę jedzenia, bezpieczeństwa, towarzystwa, wiedzy, piękna itd. Te potrzeby są wbudowane.

c) Każde wydarzenie ma swoją przyczynę. Cofając się od wielu wydarzeń do wielu przyczyn, dochodzimy do pierwszych wydarzeń, które zakładają pierwszą przyczynę. A ta z kolei musi być bezprzyczynowa, a więc wieczna. Chociaż niektórzy twierdzą, że „ślepa siła” jest pierwszą przyczyną, nie ma na to żadnego dowodu, a rozumne przemyślenia sprzyjają poglądowi o istnieniu najwyższej inteligencji jako Pierwszej Wielkiej Przyczyny.

d) Porządek w naturze wskazuje na istnienie nadrzędnego umysłu. Wszechświat w bezmiarze przestrzeni jest cudownie uporządkowany, a najdrobniejsze szczegóły praw działających na Ziemi pokazują, że stoi za nimi taka moc i regulacja, które nie mogą być wytworem przypadku, ale przekonująco wskazują na pracę wielkiego Prawodawcy.

e) Wszędzie widoczny jest projekt. Wszystkie formy życia mają środowisko i pożywienie idealnie dopasowane do ich potrzeb. Skoro udane przedsięwzięcie ludzkie nie jest osiągane przez przypadek, ale dzięki inteligentnemu projektowi, o ile więcej planowania widać w rozległym działaniu wszechświata.

f) Człowiek posiada cechy intelektualne, moralne i religijne. Człowiek jest zdolny do rozmyślania o głębokich i zawiłych sprawach, obdarzony poczuciem dobra i zła oraz moralnego obowiązku wobec dobra, odczuwa swoją zależność od siły wyższej. Mamy predyspozycje do mądrości, sprawiedliwości i miłości, a to przekonujące świadectwo, że istnieje Bóg, którzy jest niezwykle mądry, sprawiedliwy i kochający.

g) Niewątpliwie niektórzy ludzie doświadczyli bliskiej, osobistej więzi ze Stwórcą. Dla nich był i jest żywą rzeczywistością. Jego wpływ na ich życie i na ich charaktery jest niepodważalny, a ich świadectwo nie może być pominięte.

h) To niemożliwe, by obalić istnienie Boga.

i) Trochę rozmyślania poprowadzi do wniosku, że aby obalić istnienie Boga, trzeba znać i dokładnie rozumieć każdą istotę, zasadę, siłę itp. rzeczy we wszechświecie, innymi słowami, ktoś musiałby być wszechwiedzącym.
_______
Źródło: „Does God Exist?”, UK Bible Students, Frequently Asked Questions section.

1 thoughts on “Czy Bóg istnieje?”

 1. a/ wiara w istnienie Boga jest uwarunkowana przez wychowanie wpierw w rodzinie, następnie w społeczności religijnej a później być może w szkole, niekoniecznie w szkole współczesnej polskiej, nie jest ona naturalna tak jak naturalne jest oddychanie, picie i spożywanie pokarmu.
  b/ człowiek jest zaprogramowany aby wielbić – pytanie tylko kim są programiści? lub kim jest programista?
  c/ każde wydarzenie ma swoją przyczynę, i tak i nie, bo następstwo zdarzeń może być tylko iluzją jeśli przyjmie się, że wszystko dzieje się w ” tu i teraz „. Przyczyna i skutek to temat bardzo poważny ” wałkowany ” przez stulecia przez filozofów różnej ” maści „. Moim zdaniem rację miał filozof David Hume, który matematycznie i nie tylko matematycznie udowodnił iż to co uważa się za skutek nie musi być poprzedzone przyczyną. Tu warto by poczytać coś na temat fizyki kwantowej, metody dwupunktu, a są w tym temacie bardzo interesujące książki, może warto by po nie sięgnąć….? Ale faktycznie tak nasz umysł świadomy odbiera, że przyczyna poprzedza skutek, ale przecież nie mamy tylko tego umysłu, gdyż posiadamy również umysł automatyczny, który aktywny jest jako kontroler pracy serca, płuc, nerek, wątroby itd., itp. O ile umysł świadomy też wpływa na jakość pracy tych organów i narządów, to podczas snu aktywny jest tylko umysł automatyczny bez którego byśmy nie przeżyli. Jest jeszcze umysł podświadomy i nadświadomy.
  punkt d/ i e/całkowicie się zgadzam z tymi twierdzeniami, dokładnie tak jest.
  f/ człowiek rodzi się z predyspozycjami intelektualnymi, natomiast moralne i religijne nabywa w zależności od kultury w której się rodzi i wychowuje.
  punkt kolejny tj. g/ zgoda tak właśnie jest, zamieniłbym tylko czas przeszły na zarówno czas przeszły jak i czas teraźniejszy.
  h/ oraz i/ hmm, obalić istnienie Boga określenie nie precyzyjne,dość niefortunne chodzi chyba o ewentualne skuteczne tj. prawdziwe obalenie poglądu dot. istnienia Boga.
  Ze śmiercią kończy się życie, można tak przyjąć, tyle, że ST ( Salomon i Daniel, każdy z nich w jednym tylko zdaniu twierdzi, że wszystkie myśli, uczucia i wrażenia człowieka wraz ze śmiercią się kończą.) obejmujący 66 pism ma tylko w tym temacie te dwa wersety!!! A jeśli są to tylko osobiste poglądy tych dwóch zgoda wybitnych ludzi, którzy mogli się jednak mylić. Co na ten temat możemy wiedzieć, przecież nikt nigdy nie obserwował człowieka zmarłego, mnóstwo ludzi obserwuje martwe ciało czy to ludzkie czy zwierzęce, ale gdzie jest ten byt ( człowiek lub zwierzę ), który tym ciałem się posługiwał. Zakładam iż zarówno Salomon jak i Daniel ( Daniel 12,2 ) obserwowali martwe ciała ale nie obserwowali martwego człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *