Będziesz ze mną w raju

obraz: joshtinpowers / flickr

Co dokładnie powiedział Jezus do dobrego łotra, który zwrócił się do niego z prośbą na krzyżu („wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”)? Czy Chrystus obiecał mu, że jeszcze tego samego dnia znajdą się razem w raju lub w niebie?

Sądzimy, że nie.

W Ewangelii wg Łukasza 23:43 występuje ciekawy grecki zwrot, który oddać można na dwa sposoby. Obie te formy są poprawne gramatycznie, a w starożytnej grece Biblii nie występowały przecinki (nie istniała w tym czasie interpunkcja w naszej współczesnej formie). Żeby więc ustalić, które brzmienie jest lepsze, należałoby porównać ten werset z innymi fragmentami Biblii.

Wersja 1: „Zaprawdę powiadam tobie, dziś będziesz ze mną w raju.”

Wersja 2: „Zaprawdę powiadam tobie dziś, będziesz ze mną w raju.”

Naszym zdaniem wersja 2 jest poprawna. Było to uroczyste zapewnienie i tego typu zapewnienia były właśnie w taki sposób podkreślane w Biblii:

Powtórzonego Prawa 30:18 – „To oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie”

Dzieje Apostolskie 20:26 – „Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi”

Występuje tu hebrajskim idiom, który znaczył, że jest to coś bardzo ważnego, że zostało to potwierdzone.

Istnieje wiele powodów, by nie wierzyć, że złoczyńca tego dnia znalazł się w raju, a jeśli się tam nie znalazł, to Jezus powiedziałby nieprawdę, mówiąc, że dziś będą razem w raju. A w nieprawdę z ust Jezusa nie wierzy chyba żaden chrześcijanin i żaden rozsądny student Biblii.

Wiemy przecież Pisma Świętego – 

Po pierwsze, że Jezus nie znalazł się w raju po swojej śmierci, lecz był w szeolu, w grobie.
Po drugie, że Biblia nazywa rajem (1) ogród Eden, (2) niebo i (3) odnowioną Ziemię, gdy już stanie się rajem (pod panowaniem Chrystusa). Złoczyńca nie mógł tego dnia pójść do nieba, gdzie Jezus dopiero później miał pójść, a pozostałe raje były w tym czasie niedostępne.
I wreszcie po trzecie, że dusza czyli istota tego złoczyńcy umarła. Znalazł się w niebycie, a jedyna nadzieja na wyjście z tego stanu to z-MARTWYCH-wstanie w czasie powrotu Jezusa na ziemię, po to, by królował i podnosił ludzkość do utraconej doskonałości raju.

Nie rozwijamy tego wątku, gdy został on szeroko omówiony w artykule i nagraniu pt. „Złoczyńca w raju”:

LINK DO ARTYKUŁU

2 thoughts on “Będziesz ze mną w raju”

    1. Dzień dobry, powiedział prawdę. Powiedział: „Zaprawdę powiadam tobie dziś, będziesz ze mną w raju”. W tym wielkim dniu, w którym oddawał swoje życie na ofiarę, obiecywał temu człowiekowi, że on także skorzysta z tej ofiary i zostanie wzbudzony w ostatecznym dniu, w czasie panowania Chrystusa. Pozdrawiamy serdecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *