5 minut

Nieraz nie trzeba wiele czasu, by wiele mogło się zmienić.

5 minut…

W ciągu 5 minut można wzniecić pożar domu i w następstwie spalić całą miejscowość, a wystrzeloną torpedą zatopić wielki statek. W ciągu 5 minut obmowy czy oszczerstwa możesz zatruć całe czyjeś życie. W ciągu 5 minut możesz zhańbić swoje życie i obarczyć ciężarem swoje sumienie aż do śmierci.

W ciągu 5 minut możesz spowodować ogromne zło, ale też w ciągu 5 minut możesz odnieść wielkie błogosławieństwo, gdyż możesz podjąć ważną decyzję na całe swoje życie, albo dokonać czynu, który przyniesie ci chwałę w całym obecnym życiu i w wieczności (jak np. Maria pomazująca Pana Jezusa).

Obchodź się więc rozsądnie ze swymi pięcioma minutami, a także pięcioma minutami swego bliźniego. Stracone pieniądze mogą być odnalezione lub odzyskane, ale to się nie stanie nigdy ze straconym czasem.

5 minut właściwe użyte mogą przynieść dobrobyt w naszym życiu, mądrość naszym decyzjom, a nawet więcej, gdyż mogą nas przygotować do długiej wieczności.

(Źródło: „Na Straży”, Numer 6 – 2000)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *