Nowe niebiosa i nowa ziemia

Wiele cennych nauk biblijnych wyrażonych jest w języku symbolicznym. Język jest z natury obrazowy. Tak więc “niebiosa” są to wyższe, czyli kościelne i duchowe władze mające powiązanie z obecnym porządkiem rzeczy, podczas gdy “ziemia” to niższy, czyli społeczny porządek rzeczy. W zastosowaniu biblijnym góry “ziemi” wyobrażają wielkie twierdze rządowe, podczas gdy morze obrazuje niespokojne klasy, które albo potajemnie, albo jawnie pragną wchłonąć społeczeństwo.

Zgodnie z tym Biblia mówi, że “niebiosa” i “ziemia”, czyli środowiska duchowe i społeczne, które istniały przed potopem, zostały w nim zatracone, a na ich miejsce wyrósł nowy porządek społeczny i kościelny, który przetrwał aż do naszych czasów. Obecny porządek kościelny i społeczny nazwany jest światem, czyli epoką, która jest. Jest on również nazywany “teraźniejszym wiekiem złym”, ponieważ zło zachowuje w nim przewagę. Pismo Święte obiecuje, że nastaną nowe “niebiosa” i nowa “ziemia” (porządek kościelny i społeczny) i mamy zapewnienie, że zamieszka w nich sprawiedliwość (2 Piotra 3:13).

Nowe niebiosa i nowa ziemia

Św. Piotr pisze, że obecne kościelne niebiosa i społeczna ziemia przeminą w wielkim ogniu, który niegdyś mylnie rozumiano jako literalny ogień, który spali ziemię. Boskie zapewnienie brzmi jednak całkiem przeciwnie: “ziemia na wieki stoi” oraz Bóg “nie na próżno stworzył ją, na mieszkanie utworzył ją”. “Ogień” w przytoczonym fragmencie należy rozumieć jako symbol, który często pojawia się w Biblii. Oznacza on ucisk i zniszczenie, które całkowicie unicestwią obecny porządek kościelny i społeczny w anarchii (Dan. 12:1; Mat. 24:21).

Nowymi duchowymi niebiosami będzie w przyszłości Chrystus i Kościół w niebiańskiej chwale i mocy. Jako obiecane Królestwo Boże, będą oni rządzić na ziemi, błogosławiąc i podnosząc grzeszników ze wszystkich narodów, ludów, rodzajów i języków. Nową ziemią będzie nowy porządek społeczny, który zostanie w tym czasie urzeczywistniony pod zarządem i kierownictwem nowych niebios – Królestwa Mesjańskiego (Mat. 6:10).

Ten temat szerzej opisujemy w artykule pt. Pragnienie wszystkich narodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *