Wierz ewangelii

„Pokutujcie i wierzcie ewangelii” – Marka 1:15. Według zapisu Marka Jezus do przykazania pokuty dołącza jeszcze wskazówkę, by Jego wyznawcy wierzyli ewangelii. Z poprzedzających zdań wynika, że ma na myśli dobrą wieść o królestwie Bożym i o jego bliskości. Wiara w to, że na ziemi zostanie niedługo ustanowione królestwo Boga, inaczej nazywane niebieskim, czyli pochodzącym Czytaj dalej…

Róże na pustyni

Płyną wieki – wiek za wiekiem A Ty czuwasz – Dobry Boże Nad światem i nad człowiekiem Choć człowiek pojąć nie może. Kiedy złem jest otoczony Często wątpi w siłę Twoją, Gdy zło bije z każdej strony Nie wie, żeś Ty jest ostoją. Lecz zło kres ma zamierzony. Kiedy Chrystus będzie rządzić Już nie będzie Czytaj dalej…

Obiecany czas odnowienia wszystkich rzeczy

… aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. – Dzieje Apostolskie 3:20-21 W zacytowanym fragmencie powiedziane jest, że Bóg pośle Jezusa Chrystusa. Nie może być tu mowy o pierwszym przyjściu Czytaj dalej…