Dolina Bożych gór

Gdyby więc spytać gdzie mieszka Bóg – to zależy o jakie mieszkanie chodzi. Bóg na zawsze pozostanie w niebie, to jest Jego dosłowne mieszkanie. W 1 Królewskiej 8:30 napisano: „Dlatego wysłuchaj błagania Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie.” A jednak Bóg będąc swoim duchowym ciałem w niebie, może być bliżej każdego z nas niż osoba, która siedzi obok. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, Bóg już tam jest. On zna nas lepiej niż my samych siebie. Czasem mówimy komuś: poczekaj chwilę, niech się zastanowię. A Bóg już wie, co wymyślimy. Bóg już zna naszą decyzję, którą dopiero podejmiemy. Zobaczmy: Psalm 139:1-6 (nie ma go na slajdzie, ale warto będzie go przeczytać) – „Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
W 1 Jana 4:16 czytamy – Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
Oczywiście chodzi tu o symboliczne mieszkanie. Bóg zamieszka na ziemi przez rządy wiernych, w których będzie symbolicznie mieszkał. Ich rządy z kolei doprowadzą do tego, że cała ludzkość napełni się Bożym duchem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *