Dolina Bożych gór

Rzeka i jej wody przedstawiają tu prawdę, która wypływać będzie w tysiącleciu ze świątyni (czyli od Chrystusa) z ołtarza, czyli z czystego Słowa Bożego. Gdziekolwiek dotrze to Słowo, tam nastąpi uzdrowienie. Podobny obraz do tego, który czytaliśmy z Księgi Izajasza. Słone wody, Morze Martwe, dobrze reprezentują stan śmierci i umierania. Ryby, które wpływają do tego morza błyskawicznie umierają. Symbolicznie jednak także do tego morza ma dopłynąć ożywcza woda. Ludzkość odżyje.
W Ezechiela 47:8 i 9 czytamy: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. [9] Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
Mamy tutaj jeden z pięknych opisów uzdrowienia ludzkości.
[Dalej czytamy werset 11:] „Ale jego błota i zalewy nie zostaną uzdrowione, one są pozostawione dla soli.
Wynika z tego, że będą i tacy, którzy nie przyjmą zasad prawdy i sprawiedliwości. Nie będzie przymusu przystosowania się do nowej rzeczywistości. Dla każdego człowieka zostanie wolność wyboru, lecz aby osiągnąć odrodzenie i życie wieczne konieczne będzie posłuszeństwo Bogu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *