Dolina Bożych gór

Werset 8 – A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie.
Opis w tym wersecie jest bardzo ogólny, rozwijają go dwa inne fragmenty Pisma Świętego – Objawienie 22 oraz Ks. Ezechiela 47.
Zobaczmy mapkę: Morze na wschód słońca to morze martwe, a morze ostatnie to morze śródziemne. Woda wypłynie ze świątyni w Jerozolimie i popłynie w obu tych kierunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *