Dolina Bożych gór

Werset 7 – Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło.
Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu. Jest to bardzo wyjątkowy dzień, jedyny dzień w swoim rodzaju. Dzień Szabatu. Tysiącletni Dzień.
Jak napisał apostoł Piotr: „ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi! Iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat, jako jeden dzień!” (2 Piotra 3:8) Te 1000 lat będzie Wielkim Szabatem, siódmym Boskim dniem, którzy przyniesie Pokój ludziom. Szabbat Szalom = Pokój Szabatu.
Nie będzie dnia, ani nocy. Mamy tu mniej więcej to, co w poprzednim wersecie o świetle. Wszakże czasu wieczornego będzie światło. Gdy dojdziemy do końca Tysiącletniego dnia, gdy nastanie jego symboliczny wieczór, wtedy będzie to dzień PEŁEN ŚWIATŁA. Widzimy więc, że w czasie Restytucji, w Tysiącleciu, nie będzie zupełnego światła, ale światło przymglone. Ale pod koniec Tysiąclecia będzie zupełne światło!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *