Dolina Bożych gór

Zobaczmy Psalm 72:1-3, gdzie zawarty jest nieco podobny obraz (mamy tu zapowiedź królowania Mesjasza). Przeczytajmy: O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich – zgodnie z prawem! Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza – sprawiedliwość!” Nie ma czasu by to szerzej omawiać, lecz mamy tu pięć klas ludu Bożego wyobrażanych przez pięć wzniesień Jeruzalem.
Po zachodniej stronie Jeruzalem mamy Górę Syjon i pagórek Akra (część niebiańską – Maluczkie Stadko i Wielką Kompanię.)
Po wschodniej stronie Jeruzalem mamy Górę Moria, pagórek Bezeta i pagórek Ofel (część ziemską – Starożytnych Godnych, Młodocianych Godnych i grupę pokazaną w Biblii przez Netynejczyków – sług świątynnych, pomocników lewitów, którzy służyli im np. przez rąbanie drewna i noszenie wody. Wszystko to ma swoje znaczenie, ale nie jest możliwe, by omówić wszystko w ciągu godziny.
To co jest pośrodku to DOLINA TYROPEON – cała ludzkość naprawiająca się w procesie Restytucji, Odnowienia z Dziejów Ap. 3:21. Tyropeon to odpowiednik Wielkiej Doliny z proroctwa Zachariasza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *