Dolina Bożych gór

Część przesunięta na południe oznacza więc ziemską część Królestwa w jego władzach – Starożytnych i Młodocianych Godnych. To jest ziemska część Królestwa Bożego. Zobaczmy: Mateusza 11:11 – Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebios większy jest niż on. Wyraźnie mamy tutaj powiedziane, że największy z proroków nie znajdzie się w niebiańskiej części władz Królestwa. Nie trafi tam nikt poza spłodzonymi z ducha z Wieku Ewangelii (czyli czasów, które rozpoczęła misja Jezusa). Ojcowie Jezusa wg ciała, święci Starego Testamentu, staną się jego synami, bo on będzie ich życiodawcą, on wzbudzi ich z umarłych. Dlatego Psalm 45:17 mówi proroczo o Jezusie – Zamiast ojców będziesz mieć synów i ustanowisz ich książętami po całej ziemi… Abraham, Izaak, Jakub, prorocy i inni wybrani przez Boga stanowić będą ziemską władzę Królestwa. A pomogą im ci, którzy byli równie poświęceni Bogu wtedy, gdy Oblubienica Chrystusa już się przygotowała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *