Dolina Bożych gór

Dlaczego jednak w Zach. 14:4 Bóg używa Góry Oliwnej jako symbolu całej ziemi? Jeśli ziemia jest podnóżkiem nóg Bożych, to czemu właśnie Górę Oliwną wybrał Bóg, aby przedstawiała całą ziemię? Czy są jakieś powody? Najpierw skupmy się na znaczeniu GÓRY w Biblii. Przede wszystkim, Góra w Biblii przedstawia Królestwo lub Władzę. Modlimy się o to, by Królestwo Boże przyszło na ziemię. A w Biblii dowiadujemy się, że chodzi tutaj o Królestwo Chrystusa i że to On będzie siedział na tronie, aż ustanowi sprawiedliwość na ziemi. W Psalmie 2 czytamy między innymi: „Przecież Ja [mówi Jahwe] ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej (…) Tyś Synem moim (…) Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie krańce ziemi”
Góra Syjon przedstawia więc tutaj Centrum Królestwa Bożego = ustanowienie króla na świętej górze oznacza jego panowanie nad całą ziemią = dam Ci narody w dziedzictwo, krańce ziemi w posiadanie. Porównajmy to z Obj. 14:1. „a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.” Mamy tu Syjon, czyli Królestwo Boże w jego najwyższych władzach – Jezusie i Kościele. W Objawieniu 20:6 o tej samej grupie napisano: „[ci] będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.” Jeszcze wrócimy do „tysiąca lat”, ale nad kim te władze będą panować? Komu będą oni przewodzić? Choć nie mamy tego na slajdzie, to w Objawieniu 2:26 czytamy: „A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami” [czyli nad dziś niewierzącymi Bogu narodami]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *