Co to jest dusza

Kolejny dowód, że dusza w Biblii oznacza także życie, to słowa Pana Jezusa. W Ewangelii wg Mateusza napisano: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. (…) Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Życie z tego fragmentu to gr. psyche, a więc dusza. Czy nie mamy troszczyć się o nasze wnętrze, uczucia lub o nas samych (nasze istoty)? Na pewno powinniśmy się o to starać. Lecz naśladowca Chrystusa powinien pamiętać, że obecne życie ma o wiele mniejsze znaczenie niż Królestwo Boże i życie wieczne, które można w nim uzyskać. Księga Apokalipsy 12:25 poszerza tę myśl i mówi o wiernych naśladowcach Jezusa – „A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych [gr. Psyche, swego życia] – aż do śmierci.” Sens tych słów polega na tym, że obecne życie i jego przedłużenie nie jest warte życia wiecznego w nowym świecie, w Królestwie Bożym. Warto je poświęcić, oddać i wielu chrześcijan tak właśnie postąpiło w sposób dosłowny, np. Jan Hus skazany i spalony na stosie przez sobór w Konstancji czy inny reformator – Michał Servet – skazany i spalony na stosie w Genewie rządzonej przez Kalwina. Obecnie w pobliżu miejsca egzekucji Serveta znajduje się pomnik z napisem: „W obronie prawdy złożył w ofierze życie”. Zarówno Hus, jak i Servet, mogli zachować życie, gdyby tylko wyparli się prawdy z Biblii, której bronili.

1 thought on “Co to jest dusza”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *