Co to jest dusza

Drugim znaczeniem słowa „dusza” jest życie. Jest w Dziejach Apostolskich historia o Eutychu. Był to młody chłopak, który przyszedł posłuchać apostoła Pawła, ale był bardzo zmęczony i zasnął, gdy apostoł przedłużał mowę. Chłopiec siedział na oknie na trzecim piętrze, więc gdy spadł wszyscy bali się, że umarł. Tutaj mamy nasz werset: „Paweł zszedłszy na dół, przypadł do niego i wziął go w ramiona: Nie trwóżcie się – powiedział – bo on żyje.” Nie ma tu do końca powiedziane, czy było to cudowne przywrócenie życia przez Pawła. To co nas interesuje to ostatni zwrot: „on żyje”. Dosłownie, według greki, może to być oddane: „jego życie jest w nim”, „jego dusza”, „jego psyche jest w nim”. Lub w skrócie tak, jak oddaje to Biblia Tysiąclecia: on żyje, jest żywy.
Podobna historia miała miejsce za czasu proroków, kiedy Eliasz prosił Boga o przywrócenie pewnego chłopca do życia. Eliasz wołał do Boga: „O Jahwe, Boże mój! Błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego! Jahwe zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, i ożyło.” Werset ten może wydawać się niejasny, jednak wystarczy porównać go z przekładem Biblii Poznańskiej, a prośba proroka stanie się zupełnie zrozumiała: „Niech się wróci życie temu chłopcu (…)” i „Wróciło się życie do chłopca i ożył.” Dusza w tym wersecie to po prostu życie.

1 thought on “Co to jest dusza”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *