Co to jest dusza

Nie byłoby żadnej nadziei dla duszy ludzkiej bez zmartwychwstania. Jednak biorąc pod uwagę zmartwychwstanie śmierć jest w Biblii porównana do snu. To dlatego Jezus mówi swoim uczniom, że ich przyjaciół Łazarz zasnął, choć tak naprawdę była to śmierć. Pismo św. mówi o Szczepanie, że zasnął. Księga Daniela w proroctwie o czasach ostatecznych mówi, że: „Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się(…)” Nikt oczywiście nie śpi w prochu literalnie. Ciało ludzkie rozkłada się i niszczeje. Lecz dzięki nadziei obudzenia nasze istoty są jakby w uśpieniu.
Bardzo ważne świadectwo na temat śmierci i zmartwychwstania apostoł Paweł daje w 1 Liście do Koryntian, rozdział 15. Zacytuję wg przekładu Biblii Warszawskiej: „Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; (…) Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. (…) A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem [pierwszym z] tych, którzy zasnęli.” Wynika z tego wiele. Przede wszystkim to, że Apostoł Paweł wszelkie nadzieje wiązał z obudzeniem, zmartwychwstaniem, a nie życiem duszy poza ciałem. Poza tym – jeśli nie byłoby zmartwychwstania, nie można by było powiedzieć o zmarłych, że zasnęli. W przeciwnym razie poginęliby bez żadnej nadziei dalszego życia. „A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych”. Więc i my zostaniemy obudzeni przez Niego.

1 thought on “Co to jest dusza”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *