Co to jest dusza

Biblijna nadzieja na życie wieczne nie polega na tym, że dusza jest nieśmiertelna. Nadzieja w Jezusie polega na tym, że On – dzięki odkupieniu, którego dokonał na Golgocie – ma prawo ożywić martwe dusze czyli martwe osoby. Tak jak obiecał – zrobi to, w odpowiednim czasie. Biblia zapowiada to na wiele sposobów. W Ewangelii Jana czytamy: „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą(…)”
Św Paweł w 1 Liście do Koryntian dodaje: „Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.” Ten drugi fragment pokazuje, że zmartwychwstanie dokona się w czasie powrotu Jezusa. Do tego czasu wszyscy umarli mieli „spoczywać w grobach”, „spoczywać w Szeolu”.

1 thought on “Co to jest dusza”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *