Co to jest dusza

Wiele osób uważa, że w przypadku Pana Jezusa w chwili śmierci krzyżowej umarło tylko ciało, zaś On sam jako dusza poleciał do nieba lub inaczej pojmowanego raju. Nie ma to jednak biblijnej podstawy. Izajasz, prorokując o cierpieniach i śmierci Mesjasza, napisał: „Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców.” Słowo oddane tu przez zaimek osobowy „siebie” to właśnie hebr. nefesz. Dlatego słowa te Biblia Warszawska oddaje następująco: „ofiarował na śmierć swoją duszę (…)”
Potwierdzenie tej myśli znajdziemy też w Ewangelii Marka 10:45 – „Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Słowo „życie” to tłumaczenie gr. psyche, czyli dusza. Pan Jezus dał na okup swoją duszę, czyli samego siebie.

1 thought on “Co to jest dusza”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *